Prin intermediul programului Prima Casă au fost procurate 4235 locuinţe
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Prin intermediul programului Prima Casă au fost procurate 4235 locuinţe

De la lansarea programului de stat „Prima Casă” până în prezent au fost procurate 4235 locuinţe. Alte 18 cereri au fost acceptate şi urmează a fi semnate contractele de garanţie.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,12 miliarde lei, iar valoarea totală a garanţiilor active constituie 1,06 miliarde lei. Totodată, 23 de garanţii au fost stinse pe motivul rambursării anticipate a creditului.          

Din 4235 beneficiari, 2975 sunt familii, iar 1260 - tineri necăsătoriţi. Vârsta medie a solicitanţilor este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 612 persoane beneficiază de compensaţii de la bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1574 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 317 – în cadrul programului Prima Casă 4.

Suprafaţa medie a locuinţelor procurate prin intermediul Programului este de 60,00 m.p. Valoarea medie a locuinţelor procurate este de 592,98 mii lei. În zonele urbate au fost procurate 3970 locuinţe, iar în zonele rurale - 265. Din numărul total de locuinţe procurate, 3907 sunt apartamente, iar 328 - case de locuit individuale.

Menţionăm că, Programul guvernamental „Prima Casă” va deveni şi mai accesibil, urmare a modificării Legii nr. 293/2017. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova şi urmează să fie votat de către Parlament. Documentul prevede micşorarea cotei participaţiei proprii iniţiale în program până la 5% din preţul de procurare a locuinţei, precum şi majorarea vârstei solicitanţilor care pot accesa programul până la 50 de ani. De asemenea, prezentul proiect propune extinderea categoriilor de beneficiari ai programelor de compensare derulate în cadrul Programului de stat „Prima Casă”, prin includerea în categoriile beneficiarilor de compensaţii şi a persoanelor care au accesat un credit ipotecar până la lansarea programului.

Similare
RECOMANDĂRI