PIB a crescut şi în trimestrul II al acestui an. Datele BNS
Vizualizari:

PIB a crescut şi în trimestrul II al acestui an. Datele BNS

Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat creşteri şi în trimestrul IIal acestui an, arată datele Biroului Naţional de Statistică.

În această perioadă, PIB-ul estimat a însumat 57,7 miliarde lei, preţuri curente (de piaţă). Comparativ cu trimestrul II 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 21,5% pe seria brută şi cu 19,1% pe seria ajustată sezonier, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în trimestrul II 2020 faţă de trimestrul II 2019 cu 14,0%, în termeni reali, scrie Bizlaw.md.

De asemenea, în semestrul I 2021, Produsul Intern Brut a constituit în valoare nominală 104,2 miliarde lei, fiind în creştere, comparativ cu semestrul I 2020, cu 11,7%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în perioada similară din anul 2020 faţă de semestrul I 2019 cu 7,2%.

PIB în trimestrul II 2021 (serie brută)

În trimestrul II 2021, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,9% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 16,8%, volumul VAB fiind în creştere cu 19,2% faţă de cel înregistrat în trimestrul II 2020.

La creşterea PIB în trimestrul II 2021 faţă de trimestrul II 2020 au contribuit, în special, următoarele activităţi:

 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (a contribuit la majorarea PIB cu 4,7%) cu o pondere de 14,1% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 37,7%;
 • Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (4,2%) cu o pondere de 18,1% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 23,0%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,  activităţi de decontaminare (+2,9%) cu o pondere de 14,1% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 19,9%;
 • Construcţii (+2,9%), cu o pondere de 12,9% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activitatea economică respectivă cu 22,0%;
 • Informaţii şi comunicaţii (+1,4%), cu o pondere de 5,7% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 29,1%;
 • Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,6%), cu o pondere de 2,5% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 19,7%.

Impact negativ la evoluţia PIB a avut agricultura, silvicultura şi pescuitul (a atenuat creşterea PIB cu 0,6%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB şi o reducere a VAB cu 7,9%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,1% la formarea PIB, au contribuit la creşterea PIB cu  4,8%, volumul lor majorându-se cu 38,3%.

Din punct de vedere al utilizării, creşterea PIB în trimestrul II 2021 faţă de trimestrul II 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populaţiei (contribuind cu +15,6% la modificarea PIB), al cărui volum s-a majorat  cu 20,7%, constituind 72,9% din PIB;
 • Formării brute de capital fix (+6,9%), al cărei volum s-a majorat cu 24,5%, contribuind cu 28,8% la formarea PIB;
 • Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+5,8%), al cărei volum s-a majorat cu 29,1%, contribuind cu 24,4% la formarea PIB.

Contribuţie negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri şi servicii (contribuind cu -19,5% la modificarea PIB), consecinţă a creşterii mai accentuate a volumului fizic al importurilor de bunuri şi servicii (+52,0%), faţă de cea a exporturilor de bunuri şi servicii (+10,7%).

PIB în semestrul I 2021 (serie brută)

În semestrul I 2021, PIB a constituit, în valoare nominală, 104,2 miliarde lei, preţuri curente de piaţa, fiind în creştere (în termeni reali) cu 11,7% faţă de semestrul I 2020.

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 85,4% la formarea PIB, a contribuit cu 8,7% la creşterea PIB în semestrul I 2021 faţă de semestrul I 2020, volumul VAB fiind în creştere cu 10,0%. La creşterea PIB în semestrul I 2021 faţă de semestrul I 2020 au contribuit  următoarele activităţi:

 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (a contribuit la majorarea PIB cu 2,3%) cu o pondere de 14,3% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 17,0%;
 • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (+2,1%), cu o pondere de 18,9% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 10,8%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+1,9%), cu o pondere de 14,8% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 12,9%.
 • Construcţii (+1,6%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activitatea respectivă cu 16,5%;
 • Informaţii şi comunicaţii (+0,9%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi o creştere a VAB pe activităţile respective cu 16,1%.

Impact negativ la evoluţia PIB a avut agricultura, silvicultura şi pescuitul (a atenuat creşterea PIB cu 0,5%), cu o pondere de 4,6% la formarea PIB şi o reducere a VAB cu 9,9%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,6% la formarea PIB, au contribuit cu 3,0% la majorarea PIB, volumul lor fiind în creştere cu 22,8%.

Din punct de vedere al utilizării, creşterea PIB în semestrul I 2021 faţă de semestrul I 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populaţiei (contribuind cu 9,0% la creşterea PIB), al cărui volum s-a majorat  cu 11,3%, constituind 77,3% din PIB;
 • Formării brute de capital fix (+4,9%), al cărei volum s-a majorat cu 20,2%, contribuind cu 26,4% la formarea PIB;
 • Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+2,9%), al cărei volum s-a majorat cu 15,0%, contribuind cu 22,9% la formarea PIB.

Contribuţie negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri şi servicii (contribuind cu -13,9% la modificarea PIB).

Similare
RECOMANDĂRI