Peste opt mii de contracte de locaţiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în opt luni ale anului curent
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Peste opt mii de contracte de locaţiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în opt luni ale anului curent

Pe parcursul lunilor ianuarie-august 2019 au fost înregistrate 8 284 contracte de dareîn locaţiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcţiile deservirefiscală din teritoriul în care sunt amplasate

Urmare a transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile şi drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 14,1 mil lei, depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu4,1 mil lei sau o creştere de 41,3 %.

Potrivit situaţiei din 31 august 2019, numărul contractelor de transmitere în locaţiune valabile constituie 10 610. Totodată, pe parcursul lunii august 2019, SFS a continuat acţiunile de conformare şi verificare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – august au fost identificate 3 710 persoane fizice ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislaţiei.

Totodată, au fost efectuate controale la 437 persoane fizicece dau în locaţiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget:plăţi de bază – 523,5 mii lei, penalităţi – 26,2 mii lei şi amenzi – 77,3 mii lei.

Pentru aceeaşi perioadă, 2 717 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislaţiei în vigoare şi au înregistrat la SFS 8 284 contracte de locaţiune/chirie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poştal al Republicii Moldova.

Cetăţenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligaţi să înregistreze contractele de locaţiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală), în raza căreia îşi au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu îşi vor onora obligaţiile corespunzătoare, riscă amenzi şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal
Similare
RECOMANDĂRI