Peste 30 de antreprenori au participat la un program educaţional privind depăşirea crizei în afaceri, co-finanţat de UE
Sursa foto:mei.gov.md Vizualizari:

Peste 30 de antreprenori au participat la un program educaţional privind depăşirea crizei în afaceri, co-finanţat de UE

Peste 30 de antreprenori din Republica Moldova au beneficiat de un program educaţional privind depăşirea crizei în afaceri, desfăşurat de către ODIMM prin intermediul  Proiectului transnaţional dunărean DanubeChance2.0.

Programul de educaţie antreprenorială a fost dezvoltat de un consorţiu de instituţii de suport în afaceri din 11 ţări din Europa Centrală şi de Est şi dedicat companiilor aflate în dificultate. Timp de 3 săptămâni, antreprenorii autohtoni au fost ghidaţi în consolidarea capacităţilor de planificare corectă a unei afaceri şi management eficient al resurselor companiei. În acelaşi timp, 5 companii locale vor beneficia de servicii de accelerare a afacerii, prin intermediul cărora experţii în domeniu vor mentora antreprenorii în procesul de revitalizare sau restructurare a afacerii.

„MEI lucrează continuu la îmbunătăţirea instrumentelor de susţinere a antreprenorilor aflaţi în dificultate. Prin mentorat şi servicii de consultanţă ajutăm antreprenorii să-şi înţeleagă riscurile şi să facă faţă provocărilor generate de criza pandemică. Experţii în domeniu vor ghida antreprenorii în procesul de revitalizare şi restructurare a afacerii”, susţine ministrul Sergiu Railean.

Totodată, instituţiile de suport în afaceri au beneficiat de o sesiune de instruire şi dialog privind măsurile de susţinere a antreprenorilor în criză.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor financiar-bancare, incubatoarelor de afaceri, Camerei de Comerţ şi Industrie, care au contribuit la dezvoltarea unui ecosistem favorabil pentru mediul de afaceri, facilitând reintegrarea în circuitul economic a antreprenorilor aflaţi în criză.

„Este primordial atât sprijinul financiar, cât şi instruirea sau consultanţa specializată pentru replanificarea resurselor, digitalizarea afacerii şi intrarea pe pieţe noi pentru a minimiza efectele crizei. În acest sens, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, împreună cu ODIMM, au lansat mai multe instrumente de suport destinate antreprenorilor afectaţi de criză. Totodată,  în prezent, lucrăm la dezvoltarea primului Mecanism de Avertizare Timpurie care va oferi servicii de consultanţă şi mentorat pentru companiile aflate în dificultate”, a precizat Iulia Costin.

Subiectele abordate în cadrul evenimentului au vizat programele existente pentru mediul de afaceri, precum şi măsurile necesare pentru susţinerea antreprenorilor în criză. De asemenea, au fost discutate problemele şi constrângerile cu care se confruntă antreprenorii ca urmare a crizei şi au fost identificate acţiunile necesare pentru revitalizarea afacerilor.

Proiectul DanubeChance2.0 – „Acceptarea eşecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua şansă în regiunea Dunării” este co-finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Transnaţional Dunărea. Proiectul îşi propune să dezvolte politici antreprenoriale pentru a doua şansă şi soluţii practice pentru a evita pierderea potenţialului antreprenorial şi a depăşi stigmatizarea antreprenorilor după falimentul afacerii. Principalele rezultate ale proiectului sunt: dezvoltarea unei strategii privind accesul antreprenorilor la a doua şansă în regiunea Dunării, dezvoltarea programului educaţional pentru Academia "Trial and Error" şi lansarea iniţiativei de restructurare a afacerii.
 
Similare
RECOMANDĂRI