PAS propune interzicerea publicităţii asupra tuturor categoriilor de jocuri de noroc
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

PAS propune interzicerea publicităţii asupra tuturor categoriilor de jocuri de noroc

Un proiect care prevede extinderea prevederilor legale privind interdicţia publicităţii asupra tuturor categoriilor de jocuri de noroc a fost înregistrat la Parlament de un grup de deputaţi ai Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). Interdicţia publicităţii se va extinde asupra loteriilor, pariurilor la competiţii şi evenimente sportive, şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cele online, transmite IPN.

Potrivit autorilor, jocurile de noroc respective sunt la fel de nocive şi provoacă dependenţă de rând cu celelalte jocuri de noroc, cum ar fi: jocurile de noroc din cazinouri, automatele de joc cu câştiguri băneşti, chiar dacă acestea sunt calificate drept jocuri de noroc cu risc social scăzut.

Proiectul prevede substituirea art. 53, alin.2, din Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc cu un alineat care se referă la interzicerea sub orice formă, directă sau indirectă, a acţiunilor publicitare sau promoţionale, pentru promovarea sau stimularea tuturor tipurilor de jocuri de noroc, inclusiv loterii şi pariuri la competiţii sau evenimente sportive, loterii momentane.

Este interzisă inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice şi video, prin internet, cu utilizarea reţelelor telefonice, telegrafice, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spaţiilor publice închise şi semiînchise, în special publicitatea în exteriorul şi interiorul localurilor de vânzare angro şi cu amănuntul, şi publicitatea în localurile în care se prestează servicii, pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale.

Legea cu privire la publicitate este şi ea completată cu acelaşi articol, dar, cu menţiunea că, „se exceptează utilizarea publicităţii promoţionale, promovarea sau stimularea jocurilor de noroc în incinta sediului principal al agentului economic autorizat prin lege să organizeze, desfăşoare şi să exploateze jocurile de noroc, precum şi distribuţia materialelor promoţionale, destinate exclusiv pentru a fi distribuite participanţilor la jocurile de noroc”.

Tot aici, este adăugat un alineat prin care se interzice agenţilor economici care se ocupă de jocurile de noroc, iniţierea sau participarea la acţiuni de sponsorizare sau filantropice, în urma cărora numele său, sau altă informaţie despre relaţia acestuia cu evenimentul care devine publicitară, poate deveni vizibil.

Din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova se exclude alineatul prin care Consiliul Audiovizualului instituie pentru furnizorii de servicii media cerinţe suplimentare privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare în cazul difuzării programelor dedicate pariurilor şi jocurilor de noroc (cu excepţia loteriilor) permise de legislaţia în vigoare, care pot avea loc doar între orele 01.00–05.00. Tot aici, mai multe articole sunt completate pentru adaptare la noile propuneri.

Tot aici, Codul Contravenţional se suplineşte cu un alineat care prevede sancţionarea celor care încalcă prevederile legii, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale pentru persoanei fizice sau cu funcţie de răspundere, sau de la 120 la 180 de unităţi convenţionale persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Similare
RECOMANDĂRI