Parlamentul Republicii Moldova, cel mai mare beneficiar al rectificării bugetare
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Parlamentul Republicii Moldova, cel mai mare beneficiar al rectificării bugetare

Ministerul Finanţelor a pregătit a doua rectificare bugetară din acest an, ce include alocări financiare suplimentare, cu prioritate pentru Parlament, investiţii, agricultură, politici şi programe finanţate prin bugetele administraţiei publice locale, scrie mold-street.com.

Conform noilor estimări ale instituţiei, pentru anul 2017, veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional se majorează cu 1.263,4 milioane lei şi 1.138,0 milioane lei, iar deficitul se reduce cu – 125,4 milioane lei. Ca pondere în PIB veniturile, cheltuielile şi deficitul BPN vor constitui 35,6%, 38,4% şi 2,8%, respectiv.

"Drept temei pentru reestimarea veniturilor bugetului de stat au servit încasările la impozite şi taxe înregistrate în 8 luni ale anului. Comparativ cu veniturile bugetului de stat (aprobat), estimările scontate pentru anul 2017 la acest capitol denotă o creştere de 541,7 milioane lei. Din acestea, încasările la impozite şi taxe se majorează cu 2.149,6 milioane lei, la alte venituri - cu 245,7 milioane lei, iar la granturi se estimează diminuări de 1.853,6 milioane lei", susţine Ministerul Finanţelor.

Parlamentul - 87,9 milioane suplimentar 

Cheltuielile bugetului de stat se propun spre majorare cu 416,2 milioane lei sau cu 1,1% faţă de cele aprobate în buget, suma anuală precizată însumînd 37.796,9 milioane lei.

La unele capitole cheltuielile vor scădea, iar la altele vor creşte. De exemplu, bugetul mai multor proiecte finanţate din surse externe se diminuează cu 546,8 milioane lei sau cu 20%.

"Diminuarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate din surse externe a permis majorarea cheltuielilor capitale finanţate din surse proprii (inclusiv reparaţii capitale, finalizarea lucrărilor de construcţii, procurare de echipament, dezvoltarea sistemelor informaţionale), fără a majora soldul datoriei de stat", susţine Ministerul Finanţelor.

Printre cei mai mari beneficiari ai rectificării bugetare se numără Parlamemtul, instituţie inclusă în categoria serviciilor de stat cu destinaţie generală. Cheltuielile pentru grupa dată se prevăd cu o creştere de 368,5 milioane lei sau cu 6%, până la 6.475,7 milioane lei.

De cea mai mare sumă va beneficia Parlamentul, care ar urma să primească 87,9 milioane lei, pentru reparaţia clădirii.

Majorările de alocaţii mai sunt destinate pentru:

  • cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chişinău din 19 noiembrie 2017 - 8,9 mil. lei;
  • cheltuieli ce ţin de asigurarea funcţionalităţii Cancelariei de Stat (eliberarea semnăturilor electronice subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale - 9,8 mil lei; reparaţii capitale a imobilelor – 45,0 mil. lei);
  • majorarea fondului de rezervă şi fondului de intervenţie ale Guvernului cu 25,0 mil. lei şi 30,0 mil. lei.
Similare