PARE 1+1: Au fost aprobate primele 44 cereri de finanţare din acest an, în valoare de 10,62 milioane lei
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

PARE 1+1: Au fost aprobate primele 44 cereri de finanţare din acest an, în valoare de 10,62 milioane lei

Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” a aprobat 44 de cereri de finanţare nerambursabilă, în sumă totală de 10,62 milioane de lei. Potrivit estimărilor, vor fi create peste 100 locuri noi de muncă, iar investiţiile cumulative în economia naţională vor constitui 28,20 milioane de lei.

Din cele 44 de întreprinderi aprobate pentru finanţare nerambursabilă 43% sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 57% sunt start-upuri.

Totodată, 16 afaceri sunt create de lucrătorii emigranţi, care s-au întors de peste hotare, iar 28 – de rudele de gradul I ale emigranţilor. Datele statistice arată că aproape jumătate din afaceri sunt create şi administrate de tineri, iar o treime –  de femei.

Afacerile sunt amplasate în 22 de raioane şi municipiul Chişinău. Cei mai mulţi solicitanţi, 31 la număr, vor investi în agricultură: cultivarea cerealelor şi viţei-de-vie, a legumelor în spaţii protejate, creşterea animalelor şi dezvoltarea afacerilor în apicultură.

Alţi nouă beneficiari vor presta servicii de agrement, construcţii, sănătate şi asistenţă socială, servicii de morărit şi de reparaţie auto. Patru beneficiari şi-au concentrat activitatea în industria de prelucrare şi sectorul agroalimentar: fabricarea produselor textile/îmbrăcămintei/pieilor, prelucrarea lemnului, producere de peleţi şi fabricarea biscuiţilor.

„Programul PARE 1+1 este un instrument eficient pentru atragerea resurselor financiare în economia Republicii Moldova. În plus, creează o imagine pozitivă a ţării. Apreciez faptul că Programul prezintă interes activ în rândul migraţilor. Cunosc persoane care cu susţinerea programului PARE 1+1 s-au implicat şi şi-au lansat o afacere”, a subliniat Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii.

Analiza provenienţei remitenţelor relevă faptul că cei 44 de solicitanţi investesc banii proveniţi din munca desfăşurată în Italia – 20 solicitanţi; Rusia – 12 solicitanţi; Marea Britanie – 3 solicitanţi; SUA – 2 solicitanţi şi câte un solicitant din România, Belgia, Germania, Israel, Franţa, Portugalia şi Spania.

Potrivit unui studiu realizat de ODIMM, pe parcursul derulării Programului „PARE 1+1” 1136 întreprinderi au beneficiat de acces la finanţare. Investiţiile în economie sunt estimate la peste 697,97 milioane de lei, dintre care circa 215,8 milioane de lei constituie suma granturilor aprobate în cadrul Programului.

Astfel, la fiecare leu transferat din cadrul Programului sunt atraşi circa 3,23 lei investiţii în economie.

Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii emigranţi şi beneficiarii de remitenţe.

Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători emigranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitenţe, rude de gradul I.

Similare
RECOMANDĂRI