Organizaţii de susţinere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului vor primi granturi pentru dezvoltare
Vizualizari:

Organizaţii de susţinere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului vor primi granturi pentru dezvoltare

Suedia şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) oferă asistenţă financiară pentru organizaţiile de susţinere a afacerilor în scopul dezvoltării capacităţilor lor de promovare şi prestare a serviciilor necesare întreprinderilor micro, mici şi mijlocii (ÎMMM) de pe ambele maluri ale Nistrului, companii afectate grav de criza pandemică.

Termenul limită de depunere a cererii este 15 octombrie, transmite MOLDPRES.

La concurs pot participa organizaţiile de susţinere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului (asociaţii sectoriale, camere de comerţ şi industrie, prestatori de servicii business), care vor forma parteneriate din cel puţin două entităţi şi vor propune soluţii fezabile pentru îmbunătăţirea politicilor şi instrumentelor de recuperare a ÎMMM-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului, în special, a companiilor exportatoare.

Pentru fiecare parteneriat poate fi solicitat câte un grant în valoare de până la 50 mii de dolari. Activităţile prevăzute în propunerile de proiect vor fi desfăşurate în perioada noiembrie 2020 - decembrie 2021. 

Asistenţa financiară nerambursabilă oferită de Suedia în cadrul proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităţilor de export pe ambele maluri ale Nistrului” (AdTrade) pentru organizaţiile selectate va contribui pe termen lung la îmbunătăţirea mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă şi constituirea parteneriatelor între companiile de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a depăşi consecinţele crizei pandemice, pentru a spori potenţialul de export şi a accesa pieţele străine.

Proiectul AdTrade oferă asistenţă pentru crearea unor legături comerciale pe termen lung între antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului şi la edificarea unui mediu de încredere şi de cooperare în regiune. Iniţiativa stimulează şi promovează exporturile de mărfuri şi servicii din regiune, prin accesarea oportunităţilor oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA). Proiectul susţine dezvoltarea şi sporirea competitivităţii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii  şi contribuie la crearea noilor companii, ceea ce, implicit, va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2019-2022, cu asistenţa financiară a Suediei.

Similare
RECOMANDĂRI