Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) în R. Moldova va elabora un studiu de evaluare a impactului subvenţiilor
Vizualizari:

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) în R. Moldova va elabora un studiu de evaluare a impactului subvenţiilor

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) în Republica Moldova va elabora un studiu pentru a evalua impactul subvenţiilor oferite din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural. Studiul de impact va permite revizuirea şi îmbunătăţirea programelor de suport pentru ramurile strategice ale sectorului agroalimentar, prin analiza actualelor măsuri de sprijin în conformitate cu gradul de realizare a obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală (SNDAR) şi a indicatorilor de progres. Totodată, evaluarea va oferi recomandări pentru noul program de subvenţionare ce va constitui bază de fundamentare pentru o nouă Strategie agricolă şi rurală.

Obiectivul este de a furniza instrumente eficiente de monitorizare a politicilor agricole şi de ghidare în procesul de evaluare şi măsurare a impactului subvenţiilor oferite, pentru ca instituţiile de resort,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, să îmbunătăţească continuu proiectarea măsurilor de sprijin, procesul de implementare a programului de subvenţionare dar şi procesul de monitorizare şi evaluare al impactului generat de sprijinul oferit de stat, astfel, sporind eficacitatea şi eficienţa finanţării publice.

Analiza impactului finanţărilor de la bugetul de stat va consta într-o evaluare exhaustivă a performanţei economice solide a beneficiarilor de subvenţii, prin revizuirea situaţiei tehnice şi financiare a beneficiarilor, a performanţelor economice ale întreprinderii dar şi aplicarea practicilor inovatoare.

Potrivit reprezentanţilor FAO, pentru proiectarea/revizuirea programului de subvenţionare destinat susţinerii producătorilor agricoli este necesară o evaluare comprehensivă atât cantitativă cât şi calitativă a impactului generat de măsurile de sprijin în domeniul agroindustrial.

Astfel, studiul impactului subvenţionării va  prezenta soluţii pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi programelor de sprijin aferente strategiilor sectoriale, ce stau la baza dezideratului de creştere a competitivităţii sectorului agroalimentar.

Similare
RECOMANDĂRI