Opinie: Schimbările frecvente ale legislaţiei vulnerabilizează businessul în faţa controalelor
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Opinie: Schimbările frecvente ale legislaţiei vulnerabilizează businessul în faţa controalelor

Agenţii economici percep controalele ca sancţiune, iar prin frecvenţa şi modul de desfăşurare, verificările creează obstacole în activitatea acestora. O astfel de abordare a organelor de control, interacţiunea frecventă cu inspectorii, legile imperfecte care reglementează activitatea de întreprinzător, neîncrederea în justiţie, creează condiţii pentru apariţia riscurilor de corupţie.

Sunt unele dintre constatările făcute de către cei 35 de oameni de afaceri care au participat la masa rotundă organizată de către Camera de Comerţ şi Industrie filiala Orhei din 26 octombrie.

Oamenii de afaceri participanţi la eveniment au punctat mai multe probleme şi lacune din experienţele lor cu organele de control.

Schimbările frecvente în legislaţie şi interpretările diferite ale normelor legale îi fac vulnerabili în faţa inspectorilor care vin cu controlul la companii. Totodată, agenţii economici nu au la cine să se adreseze după consultaţii şi obţinerea unor informaţii cum ar trebui să acţioneze într-o anumită situaţie pentru a corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare.

Organele de control care activează la nivel local, în mod special agenţii constatatori din cadrul administraţiilor publice locale, efectuează controlul fără respectarea principiilor şi procedurilor generale de desfăşurare a controalelor de stat. Aceştia vin la companii fără anunţarea prealabilă şi aplică sancţiuni neîntemeiate.

Pentru a combate corupţia în procesul verificărilor de stat şi dezvolta economia, businessul invocă necesitatea unei deschideri mai mari în activitatea organelor de control, transparenţă şi asigurarea accesului la informaţii publice care interesează şi vizează agenţii economici. În cadrul fiecărui organ de control este oportun de instituit subdiviziuni sau personal care să consulte businessul. La fel, agenţii economici au nevoie de mai multe instruiri tematice pentru a cunoaşte şi înţelege toate prevederile legale ce reglementează activitatea de întreprinzător.

La nivel local businessul are nevoie de instituirea unui ghişeu unic destinat agenţilor economici unde pot fi obţinute toate actele permisive şi alte documente necesare activităţii lor.

Soluţiile formulate de reprezentanţii businessului vor duce la diminuarea acestor riscuri de corupţie şi la edificarea unui sistem al controlului de stat eficient şi transparent. Aceste soluţii trebuie să fie pe agenda priorităţilor autorităţilor publice, care au demarat reforma sistemului controlului de stat.

Totodată, şi businessul din Moldova are angajamentul de a elabora şi implementa standarde de conformitate anticorupţie, de integritate şi de etică în afaceri. Companiile trebuie să dispună de instrumente interne, care i-ar ajuta să identifice riscurile de apariţie a corupţiei în relaţiile cu instituţiile statutului, cât şi în relaţiile cu alte companii, precum şi să stabilească proceduri obligatorii de urmat pentru angajaţii companiei în cazul apariţiei unui astfel de risc.

Masa rotundă a fost organizată de către IDIS  „Viitorul”, în cadrul Agendei Naţionale de Business (ANB), în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie şi cu sprijin din partea CIPE (Center for International Private Enterprise).

Similare
RECOMANDĂRI