OPINIE. Găgăuzia – motorul schimbărilor, în timp ce localităţile rurale sunt marginalizate
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

OPINIE. Găgăuzia – motorul schimbărilor, în timp ce localităţile rurale sunt marginalizate

Există o discrepanţă majoră dintre nivelul de trai din satele Republicii Moldova şi oraşe, potrivit opiniei exprimate de către directorul de programe IDIS Viitorul, Viorel Chivriga, în condiţiile în care în localităţile rurale populaţia supravieţuieşte în mare parte din banii primiţi din străinătate. Au acces inegal la apă potabilă şi cheltuiesc cel mai mult pentru produsele alimentare.

Totuşi, schimbări vizibile pe partea economică şi socială se atestă în Găgăuzia, declară, Viorel Chivriga, în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”.

Au loc nişte schimbări vizibile pe partea economică şi socială, care influenţează viaţa cetăţenilor. Anul 2017 a fost unul cu anumite corecţii pentru agenţii economici şi au avut de suferit mai mult regiunile. În schimb, se atestă anumite îmbunătăţiri în Găgăuzia unde activitatea economică s-a înviorat.

”Investiţiile au fost mai mici în regiuni, dar înregistrează un trend pozitiv în Găgăuzia şi acest lucru se datorează influenţiei pozitive a unor donatori şi a planificării strategice regionale. Are loc o activizare a unor procese la care s-a lucrat foarte mult şi acest lucru se observă prin plasamentele străine de capital. Sunt schimbări cu bătaie lungă şi în ceea ce priveşte promovarea regiunii, diversificarea economiei dar şi fortificarea domeniului social. Este un exemplu care trebuie urmat şi de alte localităţi din ţară”, a explicat Chivriga.

În prezent se observă o apropiere a standardelor de viaţă din localităţile rurale cu cele urbane. Acest lucru este vizibil pe partea serviciilor publice. Este vorba de racordarea la apă şi canalizare, electrificare, salubritate şi reabilitarea drumurilor. Însă problema este acoperea costurilor respectivelor servicii prin taxe şi impozite, care ar putea eroda şi mai mult veniturile firave ale locuitorilor de la ţară.

”Cetăţenii Moldovei din localităţile rurale speră la servicii mai eficiente şi de o calitate sporită. Pentru multe persoane, accesul limitat la servicii a contribuit la excluziune socială, la mai puţine oportunităţi şi un nivel de viaţă redus – în special în localităţile rurale şi izolate”, a mai spus Chivriga.

Directorul de programe atrage atenţia asupra reţelei de drumuri slab dezvoltate, care limitează creşterea economică a satelor, iar costul ridicat al cheltuielilor pentru navetă sunt un obstacol în calea găsirii unui loc de muncă alternativ în zonele urbane. Totodată este vorba şi de nivelul scăzut al educaţiei în localităţile rurale. Nivelul redus de instruire al locuitorilor de la sate afectează dezvoltarea economică şi a capitalului uman.

În concluzie, Viorel Chivriga a precizat că o problemă acută a Republicii Moldova este îmbătrânirea populaţiei şi migraţia. Îmbătrânirea populaţie este mai pronunţată la sate, iar acest lucru pune presiune pa capacitatea de muncă de a lucra terenurile agricole.
Similare