Noul Consiliu Economic pe lângă Primărie, o şansă pentru creşterea oportunităţilor pentru business în Chişinău
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Noul Consiliu Economic pe lângă Primărie, o şansă pentru creşterea oportunităţilor pentru business în Chişinău

Chişinăul este principalul pol economic al ţării, care ocupă 1,5% din teritoriul ţării, cu o pătrime din totalul populaţiei Republicii Moldova şi cu două treimi din numărul de întreprinderi. Însă se întreprind puţine măsuri pentru prosperarea afacerilor din capitală şi înfiinţarea altora. Recent, Consiliul municipal Chişinău a aprobat decizia nr. 5/31 din 24 iulie, care prevede crearea Comisiilor mixte ale aleşilor locali între municipiul Chişinău şi oraşele înfrăţite, crearea Consiliului Economic pe lîngă Primăria municipiului Chişinău, organizarea Forumului investiţional în municipiul Chişinău.

Crearea şi funcţionarea Consiliului Economic pe lângă Primăria municipiului Chişinău în calitate de organ consultativ va facilita dialogul între reprezentanţii comunităţii de afaceri şi formatorii de politici în vederea dezvoltării unui climat socioeconomic favorabil şi unui mediu de afaceri non discriminatoriu, transparent şi favorabil investiţiilor în municipalitate, a explicat consilierul municipal, directorul de programe IDIS Viitorul, Viorel Chivriga în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”.

Potrivit lui Chivriga, activitatea economică din Chişinău este umbrită în mare parte de deciziile politice şi frânează dezvoltarea capitalei. Aici sunt cei mai puţini şomeri comparativ cu localităţile din ţară, dar şi cei mai mulţi angajaţi. Or, noul consiliul va fi instituţia care va crea claritate pentru mediul de afaceri.

Consiliul Economic va facilita sporirea încrederii businessului faţă de autorităţile municipale şi transparentizarea relaţiilor business−autorităţile şi instituţiile municipale. Printre cele mai importante responsabilităţi ale consiliul vor fi: oferirea de expertiză din partea mediului de afaceri în elaborarea politicilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerţului, monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicilor publice vizate şi contribuirea sectorului privat la procesul de elaborare a deciziilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerţului şi atragerea investiţiilor.

La fel, în municipiul Chişinău în premieră va fi organizat Forumul investiţional Chişinău. Forumul investiţional Chişinău poate deveni una din cărţile de vizită ale municipalităţii şi Republicii Moldova. Forumul investiţional Chişinău va avea obiectivul să intensifice fluxurile investiţionale în municipiul Chişinău, prin atragerea atenţiei investitorilor străini asupra economiei capitalei ţării, cu potenţial de dezvoltare; prin identificarea şi promovarea proiectelor investiţionale de perspectivă; prin facilitarea dialogului între investitori şi companiile locale; focusarea atenţiei investitorilor spre unele sectoare concrete ale economiei locale şi naţionale, prin promovarea imaginii municipiului Chişinău şi a Republicii Moldova.

Totodată, decizia consiliului municipal prevede crearea comisiilor mixte ale aleşilor locali între municipiul Chişinău şi oraşele înfrăţite. Crearea comisiilor mixte a aleşilor locali între municipiul Chişinău şi oraşele înfrăţite este necesară pentru a identifica oportunităţile de cooperare între municipalităţi şi stabilirea unor acţiuni comune concrete, care vor fi materializate prin transfer de experienţă, expertiză, know-how, suport financiar şi crearea de parteneriate în domeniul economic şi social între autorităţi publice şi private. În prezent, municipiul Chişinău întreţine relaţii de parteneriat şi cooperare cu 15 oraşe din 12 state, printre care România, SUA, Franţa, Germania, Italia, Israel, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia, Turcia şi Grecia. În concluzie, directorul de programe a spus că deşi Chişinăul este înfrăţit cu 15 localităţi, obţinerea beneficiilor este ignorată. S-ar putea obţine parteneriate de afaceri, înfiinţarea companiilor mixte, atragerea tehnologiilor şi finanţărilor.

Similare
RECOMANDĂRI