Mold-street: ANRE a calculat şi noi tarife la energia electrică produsă din surse regenerabile
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Mold-street: ANRE a calculat şi noi tarife la energia electrică produsă din surse regenerabile

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a calculat şi prezentat pentru consultări publice calculele tarifelor fixe/preţurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Potrivit ANRE aceste calcule au fost efectuate în vederea implementării cadrului legal în domeniul resurselor regenerabile, precum şi pentru crearea premiselor pentru dezvoltarea şi atragerea din surse alternative de energie electrică, notează mold-street.com.

Tarife pentru a atrage investiţii

Astfel, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile prin intermediul tehnologiilor eligibile au fost estimate tarifele fixe/preţurile plafon, ţinând cont de datele disponibile în proiectele deja implementate în Republica Moldova, dar şi tendinţele de pe piaţa internaţională şi cele mai bune practici europene.

Acestea au fost determinate pentru fiecare sursă în parte, şi anume: instalaţiile eoliene, fotovoltaice, cogenerare pe biogaz, cogenerare pe biomasă solidă şi hidroenergetice. Pentru aceste instalaţii au fost selectaţi coeficienţii specifici în corespundere cu valorile înregistrate în proiectele realizate la nivel internaţional, susţine ANRE.

La calcularea preţurilor fixe şi a tarifelor plafon sunt luate în considerare următorii parametrii de bază: investiţiile, cheltuielile de exploatare şi întreţinere, costul materiei prime (după caz), cantitatea de energie electrică produsă anual şi alţi factori relevanţi.

De exemplu în cazul instalaţiilor eoliene valoarea rezultată a investiţiei specifice luate în calcul este de 1 480 USD/kW, ceea ce corespunde cu valoarea medie determinată de agenţia IRENA. La care se adăugă costuri anuale de exploatarede 45 USD/kW.

În cazul instalaţiilor fotovoltaice valoarea investiţiilor luată în calcul a fost de 970 de USD/kW şi costuri anula de exploatare de 19 USD/kW.

Pentru instalaţiile pe biogaz ANRE a luat în calcul o valoare a investiţiei de 3.500 USD/kW şi costuri de 4,5 USD/kW, iar pentru centralele hidroelectrice - o valoare a investiţiei de 1.550 USD/kW.

În rezultatul calculelor efectuate conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe şi a preţurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, ANRE a obţinut următoarele valori ale preţurilor şi tarifelor fixe la energia electrică produse din resurse regenerabile:

instalaţiile fotovoltaice – 1.79 lei/kWh;
instalaţiile eoliene – 1.47 lei/kWh;
instalaţiile hidroelectrice – 0.93 lei/kWh;
instalaţiile biogaz – 1.69 lei/kWh;
instalaţiile biomasă – 1.67 lei/kWh.

Potrivit ANRE persoanele interesate pot înainta propuneri/recomandări în legătură cu parametrii incluşi în calcule şi rezultatele obţinute timp de 15 zile lucrătoare la ANRE.<

Similare
RECOMANDĂRI