Modificări ale cadrului legal ce reglementează activitatea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobate de Parlament
Sursa foto:newsin.md Vizualizari:

Modificări ale cadrului legal ce reglementează activitatea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobate de Parlament

Un proiect de lege care are drept scop îmbunătăţirea cadrului legal ce reglementează activitatea Organizaţiilor de creditare nebancară (OCN) a fost votat, astăzi, în şedinţa plenară a Parlamentului. 

Documentul prevede, printre altele, limitarea costurilor totale ale creditului nebancar sau leasingului financiar pentru consumatori, pe un termen de până la 2 ani, în mărimea care să nu depăşească valoarea debursată conform contractului respectiv. Scopul acestei măsuri, bazată pe experienţa altor state, este de a atenua riscul de supra-îndatorare a populaţiei prin aplicarea unor costuri excesive ale creditelor de consum.

Pentru împrumuturile în valoarea de până la 50 de mii de lei, acordate persoanelor fizice, se propune interzicerea renegocierii clauzelor contractuale care conduce la mărirea obligaţiei pecuniare iniţiale ale debitorului şi la o supra-plată continuă.

În acest mod se urmăreşte încurajarea creditării responsabile, inclusiv prin prisma capacităţii financiare a clientului şi a raportului datoriei la veniturile acestuia.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, excluderea derogărilor aferente acceptării fondurilor rambursabile de la public şi admiterea împrumuturilor subordonate – împrumuturi acordate printr-o singură operaţiune de către deţinătorii OCN şi/sau bănci, societăţi financiare nonbancare, organizaţii necomerciale şi/sau persoane considerate investitori calificaţi în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital, în mărime ce depăşeşte 600 mii de lei şi cu un termen de scadenţă de cel puţin 3 ani. Astfel, se propune ca OCN să activeze doar cu capital propriu sau cel atras, însă nu de la consumatori.

Se propune şi introducerea asupra OCN a unor sancţiuni pecuniare ”eficiente, proporţionale şi cu caracter de descurajare”.

Totodată, acestea vor fi obligate să raporteze la cel puţin unul din birourile istoriilor de credit care, la rândul lor, vor fi obligate să facă schimb de informaţii între ele.

Pentru o transparenţă mai mare a costurilor de creditare, OSN vor fi obligate să publice pe paginile lor Web regulamentele interne şi instrumentul destinat evaluării costului total al creditului.

O schimbare importantă ţine de creşterea capitalului social minim al OCN de la 300 mii de lei la 1 mln. de lei, această prevedere urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020. De asemenea, autorii propun ca OCN să fie obligate să-şi desfăşoare activitatea doar în clădire administrativă sau la parterul unei clădiri cu destinaţie locativă ori în altă construcţie capitală, astfel încât consumatorii să poată identifica sediul acestora.
Similare
RECOMANDĂRI