Ministerul Finanţelor iniţiază o nouă rundă de plată a sumelor indexate pentru deponenţii ”Băncii de Economii”
Vizualizari:

Ministerul Finanţelor iniţiază o nouă rundă de plată a sumelor indexate pentru deponenţii ”Băncii de Economii”

Începând cu 25 mai, Ministerul Finanţelor iniţiază plata sumelor indexate pentru deponenţii ”Băncii de Economii”, care au depus cereri de înregistrare până la sfârşitul lunii februarie 2020.

Astfel, îşi pot ridica banii persoanele care se încadrează în următoarele categorii de vârstă:

  • Deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente primei etape;
  • Deponenţii născuţi până în anul 1951 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente etapei  a doua.

Banii pot fi ridicaţi la orice oficiu/agenţie a Î.S. ”Poşta Moldovei”. Pentru a beneficia de indexare, beneficiarul, reprezentantul sau moştenitorul se va prezenta având asupra sa actul de identitate. Moştenitorul va prezenta suplimentar certificatul de deces şi copia legalizată notarial a certificatului de moştenitor, iar reprezentantul - procura, întocmită în modul stabilit de legislaţie. În cazurile în care depunerile băneşti au fost testate mai multor moştenitori, moştenitorul care solicită suma indexată ce îi revine va depune la oficiul/agenţia poştal(ă) cererea pentru calcularea sumei indexate spre achitare.

Deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, care nu au depus până în prezent, din diferite motive, cererile pentru indexare, pot face acest lucru la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei”, având asupra sa actul de identitate şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

Achitarea sumelor indexate se efectuează în baza Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii şi Hotărârii Guvernuluim nr.176 din 25 martie 2020. În bugetul de stat pentru anul 2020 sunt prevăzute 64 mil. de lei pentru aceste scopuri.

Similare
RECOMANDĂRI