Ministerul Finanţelor a iniţiat elaborarea obiectivelor de politici bugetare şi fiscale pe anul 2021. Se solicită propuneri şi sugestii
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ministerul Finanţelor a iniţiat elaborarea obiectivelor de politici bugetare şi fiscale pe anul 2021. Se solicită propuneri şi sugestii

Ministerul Finanţelor anunţă că a iniţiat elaborarea obiectivelor de politici bugetare şi fiscale pentru anul 2021, a măsurilor şi acţiunilor ce vor contribui la utilizarea mai eficientă a mijloacelor publice, precum şi perfecţionarea administrării fiscale, invitând în acest context autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, reprezentanţii mediului de afaceri, organizaţiile societăţii civile şi alte părţi interesate să prezinte propuneri şi sugestii.

La baza acestora vor fi luate în considerare prevederile Programului de activitate a Guvernului şi Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, alte strategii şi documente de politici naţionale şi sectoriale. De asemenea, pentru acest exerciţiu pot servi drept bază şi obiectivele de politici preconizate în proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030.

Modificările propuse care vor avea tangenţă asupra bugetului public naţional sau a unor componente din cadrul acestuia, precum şi asupra activităţilor de întreprinzător, urmează să fie însoţite şi de estimarea impactului.

Se solicită ca propunerile şi sugestiile respective să fie prezentate cel târziu până la 31 ianuarie 2020 atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic: referitor la politica bugetară - la adresa electronică: [email protected] sau [email protected], referitor la politica fiscală şi vamală -  la adresa electronică: [email protected].

Similare
RECOMANDĂRI