Măsuri de susţinere a mediului de afaceri şi populaţiei în contextul situaţiei epidemiologice, instituite de Parlament
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Măsuri de susţinere a mediului de afaceri şi populaţiei în contextul situaţiei epidemiologice, instituite de Parlament

Parlamentul instituie măsuri de susţinere a mediului de afaceri şi populaţiei. În şedinţa plenară de astăzi, deputaţii au aprobat, cu 59 de voturi, proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative.

Potrivit Serviciului de presă al Parlamentului, proiectul a fost elaborat de Guvern în contextul efectelor economice şi sociale ale situaţiei legate de COVID-19 şi a fost prezentat în plen de către prim-ministrul Ion Chicu, care a subliniat că esenţa legii ţine atât de atenuarea efectelor imediate ale situaţiei epidemiologice asupra mediului de afaceri şi populaţiei, cât şi de condiţiile care vor interveni după depăşirea acesteia.

Pentru a susţine mediul de afaceri, inclusiv angajatori şi angajaţi, proiectul propune, printre altele, mecanismul de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor. Programul respectiv este conceput să faciliteze accesul întreprinderilor la contractarea creditelor în perioada 1 mai 2020 — 31 decembrie 2020. Scopul programului constă în acordarea suportului întreprinderilor care contactează credite fără a restricţiona destinaţia acestora (achitarea salariilor, mijloace circulante, investiţii) prin compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată pentru creditele contractate.

De asemenea, documentul prevede stabilirea cadrului juridic pentru implementarea Programului de rambursare a TVA destinate perioadei ulterioare. Programul urmăreşte oferirea contribuabililor plătitori de TVA a dreptului de a solicita rambursarea taxei, ceea ce va spori semnificativ lichiditatea întreprinderilor. Principalele sectoare în care vor fi injectate resursele, în valoare totală de circa 1 miliard de lei, în cadrul acestui Program sunt agricultura, silvicultura şi pescuitul, industria prelucrătoare, transport si depozitare, informaţii şi comunicaţii, etc.

Prin măsura de politică fiscală de anulare a scutirii de impozitul pe venitul obţinut din investiţiile efectuate în valorile mobiliare de stat se urmăreşte uniformizarea tratamentului fiscal pentru diferite instrumente financiare.

Totodată, pentru a asigura susţinerea întreprinderilor din sectorul ”HoReCa”, concomitent cu neadmiterea creşterii sumelor TVA pe debit, se propune diminuarea cotei TVA de la 20% la 15%.

Proiectul mai conţine prevederi care vizează aplicarea scutirilor de TVA, accize, taxa vamală şi taxa pentru procedurile vamale pentru mărfurile consumabile importate de echipele/modulele internaţionale de intervenţie, care participă la exerciţiile internaţionale de management ale consecinţelor situaţiilor excepţionale, desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin proiect se propun unele măsuri de susţinere a activităţii editoriale în Republica Moldova.

De asemenea, pentru eliminarea situaţiei în care pentru produsul autohton se achita de două ori acciza - odată producătorul şi odată magazinul duty-free, producătorul fiind defavorizat faţă de importator, iar mărfurile autohtone fiind neconcurenţiale în raport cu cele din import, - s-a propus ca producătorul să beneficieze de dreptul de a solicita restituirea accizei pentru mărfurile livrate administratorilor magazinelor duty-free, fără a ţine cont de locaţia magazinului respectiv.

În scopul majorării încasărilor la buget, cota taxei pentru extragerea mineralelor utile se propune de a fi stabilită — valoarea medie pe unitate a mineralului util extras în mărime dublă. De asemenea, având în vedere că pe parcursul anilor 2017-2019 la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice, taxa pentru efectuarea explorărilor geologice şi taxa pentru lemnul eliberat pe picior, sumele încasate sunt nesemnificative, se propune abrogarea acestora. Concomitent, în scopul folosirii raţionale şi complexe a subsolului, protecţiei acestuia, precum şi asigurării securităţii lucrărilor la folosirea subsolului, se propune unificarea mai multor taxe. Potrivit estimărilor Guvernului, în urma acestor modificări, veniturile la buget de la taxele respective vor creşte de două ori.

De asemenea, în proiectul de lege se propune comasarea contribuţiilor de asigurări sociale (atât a celor datorate de angajator cât şi cele datorate de angajaţi) la nivel de angajator (cu excluderea simultană a primelor de asistenţă medicală) ceea ce va permite repartizarea poverii fiscale între angajator şi angajat. Proiectul prevede, printre altele, susţinerea angajatorilor din domeniul agricol, prin acordarea acestora dreptul de a beneficia, în anumite cazuri, de compensarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Modificările ce vizează ajustarea prevederilor Legii Fondului de susţinere a populaţiei au drept scop fortificarea surselor de finanţare a fondului respectiv, ceea ce va permite o sporire a protecţiei sociale a persoanelor defavorizate. Astfel, se propune introducerea a 2 taxe, şi anume „taxa de portabilitate” şi „taxa aeroportuară”.

Totodată, modificările prevăzute la Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei au drept scop prelungirea garanţiei privind aplicarea impozitului unic pentru rezidenţii parcului IT, care urma să expire la 1 ianuarie 2022, cu 4 ani – până la 1 ianuarie 2026.

Ajustarea prevederilor Legii privind controlul tutunului are drept scop amânarea, de la 20 mai 2020 până la expirarea a 3 luni de la momentul ridicării stării de urgenţă, a termenului de stabilire a interdicţiei de expunere vizibilă a produselor din tutun. Măsura este una necesară în contextul în care în lunile martie-mai 2020 agenţii economici urmau să desfăşoare activităţile de instalare în punctele de vânzare a echipamentelor de vânzare speciale (rafturi, dulapuri etc.).

Proiectul mai propune ajustări aferente Codului vamal şi ale Legii cu privire la Serviciul Vamal, precum şi Legii privind finanţele publice locale.

Similare
RECOMANDĂRI