Majoritatea fraudelor aferente cardurilor bancare au loc fără prezenţa fizică a cardului
Sursa foto:foto simbol Vizualizari:

Majoritatea fraudelor aferente cardurilor bancare au loc fără prezenţa fizică a cardului

Circa 90% din valoarea fraudelor comise cu utilizarea cardurilor de plată emise în Republica Moldova sunt fraude săvârşite fără prezenţa fizică a cardului, cu utilizarea numărului acestuia, prin metode „social engineering”. Altfel spus, deţinătorii sunt manipulaţi să divulge informaţii confidenţiale, precum: numărul integral al cardului, format din 16 cifre, codurile de securitate CVV/CVC2, parole unice expediate prin SMS etc.

Într-un răspuns pentru IPN, Banca Naţională a Moldovei precizează că, în practica internaţională se utilizează un indicator relevant ce reflectă mărimea fraudelor aferente cardurilor bancare. Este vorba despre raportul dintre valoarea fraudelor şi valoarea operaţiunilor cu carduri de plată. Acest indicator, pentru trimestrul doi al anului curent, constituie 0,015% din valoarea totală a tranzacţiilor efectuate cu cardurile emise în Republica Moldova, fiind în continuare la un nivel  mai mic comparativ cu nivelul fraudelor din ţările europene de 0,041%.

Deşi valoarea fraudelor de acest gen comise în trimestrul doi al anului curent a înregistrat o majorare faţă de perioada similară a anului precedent, valoarea fraudelor consemnate în ultimele trimestre este mai mică decât cea înregistrată, de exemplu, la sfârşitul anului 2017. Potrivit BNM, această diminuare se datorează eforturilor depuse de bănci în vederea consolidării măsurilor de securitate aplicate la efectuarea operaţiunilor cu carduri de plată.

Deţinătorii de carduri se pot expune riscului de fraudă dacă îşi utilizează cardurile pe platforme nesecurizate de acceptare a plăţilor, ceea ce cauzează ulterior potenţiale scurgeri de informaţii. La fel, dacă le folosesc pe platforme care nu au implementate măsuri suplimentare de securizare a plăţilor (3D security). Site-ul unui comerciant este securizat dacă adresa acestuia începe cu „https://”, fapt ce denotă criptarea informaţiei transmise, iar existenţa măsurilor 3D security este menţionată pe pagina web a platformei de plăţi împreună cu siglele sistemelor de plăţi cu cardul.

„Atât Banca Naţională, cât şi băncile emitente întreprind permanent acţiuni de  educare şi informare a publicului cu privire la măsurile de protecţie împotriva fraudelor comise prin intermediul cardurilor de plată. În acest sens, BNM a elaborat şi a publicat o serie de recomandări menite să sporească siguranţa în utilizarea cardurilor de plată în mediul fizic şi în mediul online. Recomandările pot fi vizualizate pe pagina web a BNM”, precizează instituţia.

În cazul apariţiei unor suspiciuni cu privire la utilizarea neautorizată a cardului de plată, e necesar ca deţinătorul acestuia să contacteze imediat banca emitentă şi să solicite blocarea cardului. Serviciile suport clienţi ale băncilor sunt disponibile fără întrerupere (24/7/365), inclusiv prin aplicaţiile web sau cele mobile de deservire la distanţă.

Cât priveşte posibilitatea de recuperare a pierderilor financiare, aceasta depinde de amploarea, tipul fraudei şi factorii care au contribuit la producerea acesteia. Băncile emitente, odată cu recepţionarea unei solicitări din partea deţinătorului de card cu privire la contestarea unor operaţiuni neautorizate, întreprind eforturi imediate pentru identificarea şi soluţionarea acestora. Suplimentar, clienţilor li se recomandă să depună cereri la organele de urmărire penală pentru întreprinderea măsurilor de recuperare a mijloacelor băneşti fraudate şi tragerea la răspundere a fraudatorilor.

Similare
RECOMANDĂRI