Lipsa de politici în zonele defavorizate creează sărăcie extremă şi subdezvoltare
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Lipsa de politici în zonele defavorizate creează sărăcie extremă şi subdezvoltare

Datele statistice atestă o serie de inegalităţi structurale, între populaţia din mediul rural şi urban. Decalajele mari se referă în general la indicatori de creştere economică, accesul la servicii şi infrastructură, depopularea intensă a localităţilor, dar şi numeroşi factori de ordin tehnico-economici, fizico-naturali, de mediu, contribuind la rândul lor la un declin accelerat al standardelor de viaţă în mediul rural.

Experţii IDIS au lansat astăzi, 11 iulie, o dezbatere publică asupra adoptării unei iniţiative legislative cu privire la regimul zonelor defavorizate. În cadrul acestei dezbateri, experţii au menţionat că în aceste zone defavorizate economia practic încetează să mai funcţioneze, localităţile sunt dependente excesiv de anumite culturi agricole, veniturile populaţiei sunt extrem de reduse, de obicei sub media naţională, iar rata şomajului depăşeşte indicatorii medii pe ţară. Un indicator suplimentar care indică asupra acutizării problemelor de recuperare economică este că rata de migraţie şi depopulare a zonei este deosebit de înaltă, tinerii nu se regăsesc în economica locală, iar bugetul local este insuficient chiar şi pentru nevoile de bază ale colectivităţilor locale.

Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu a declarat în cadrul evenimentului că în prezent, legislaţia Republicii Moldova nu prevede asemenea termen ”zone defavorizate”, ca şi cum nu am şti că ar exista aceste cercuri de sărăcie cronică sau centuri de sărăcie sedimentată atât la centru, cât şi la sud, dar şi la nord. Această subdezvoltare este legată de lipsa de drumuri, lipsa de servicii de primă importanţă pentru comunităţile locale, lipsa altor activităţi economice decât cele agricole, lipsa de subvenţii targhetate din partea guvernului central pentru dezvoltarea unor oportunităţi ale economiilor locale. Această realitate arată nevoia unei politici de intervenţie prin instrumente economice, sociale, politice, care să ofere acestor comunităţi posibilitatea de a folosi mai bine beneficiile civilizaţiei.

Experţii IDIS lansează iniţiativa pentru a orienta actorii politici şi reprezentanţii guvernului spre o prioritate urgentă de a re-defini politica statului faţă de spaţiul rural, construind politici efective şi eficiente în zonele defavorizate. Obiectivele principale pe termen mediu şi lung sunt combaterea sărăciei, eliminarea disparităţilor socio-economice, relansarea economică şi dezvoltarea durabilă a spaţiului rural în Republica Moldova. Experţii IDIS consideră că asistenţa acordată unor zone defavorizate se va putea acorda pentru anumite perioade specifice de relansare (minimum 3 ani şi maximum 10 ani) şi de stimulare a dezvoltării economice şi sociale cu scopul de a redresa situaţia acestor zone, grav afectate de disponibilizări, acces extrem de limitat la infrastructură, atrăgând astfel - noi investiţii şi oportunităţi.

Guvernul va indica măsurile fiscale şi non-fiscale de susţinere a acestor zone şi agenţilor economici care vor activa în aceste teritorii. Pentru implementarea acestor măsuri Guvernul va înfiinţa un Fond Naţional pentru redresarea social-economică a zonelor defavorizate din spaţiul rural. Totodată, Guvernul va elabora o serie de programe speciale pentru zonele defavorizate ”Dezvoltarea afacerilor”, ”Sprijinirea investiţiilor” şi ”Sprijinirea activităţilor agricole din mediul rural”. Potrivit proiectului de lege, companiile şi întreprinderile, care activează într-o zonă defavorizată pot beneficia de mai mult multe facilităţi. La fel, agenţii economici pot beneficia de subvenţii pentru crearea locurilor de muncă. Suplimentar, pot fi acordate granturi pentru tinerii antreprenori şi mai multe tipuri de afaceri care sunt deschise în zonele defavorizate.

Autorii proiectului de lege susţin că acest vehicol legislativ este deschis tuturor deputaţilor din Parlamentul Republicii Moldova cărora le pasă de dezvoltarea spaţiului rural, scrie viitorul.org
Similare
RECOMANDĂRI