Începând cu 1 iulie, factura electronică devine obligatorie la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziţii publice
Sursa foto:fisc.md Vizualizari:

Începând cu 1 iulie, factura electronică devine obligatorie la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziţii publice

Începând cu data de 1 iulie 2019, la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziţii publice apare obligaţia de utilizare a E-facturii, aminteşte Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiecţii impozabili sînt obligaţi să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează entităţile înregistrate ca plătitori a TVA asupra următoarelor condiţii, la îndeplinirea cărora survine obligaţia de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor:

    - bunurile/serviciile livrate reprezintă obiecte impozabile cu TVA;

    - bunurile/serviciile sînt livrate de către entităţile ce deţin satut de plătitor a taxei pe valoarea adăugată;

    - livrarea bunurilor/serviciilor are loc în cadrul achiziţiilor publice, cadrul legal al cărora este prevăzut prin Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică;

     - livrarea bunurilor/serviciilor are loc începând cu 1 iulie 2019 (indiferent în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziţii publice).

Furnizorul poate elibera factura fiscală electronică alegând ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia. 

La generarea facturii fiscale în cadrul sistemului „E-Factura” în cazul în care cumpărătorii (instituţiile publice/bugetare) sunt înregistraţi în sistem însă nu şi-au manifestat acceptul de a primi facturi fiscale în formă electronică în raporturi cu „furnizorul” respectiv, factura fiscală se va crea şi semna în formă electronică de către vânzător, după care acesta o va tipări pe suport de hârtie, o va semna cu semnătură olografă şi o va transmite celorlalte părţi spre acceptare şi semnare olografă.

Indiferent de ciclul de viaţă a facturii fiscale ales penru eliberarea lor în adresa instituţiilor publice/bugetare ce achiziţionează bunuri/servicii ambele reprezintă document confirmativ pentru documentarea tranzacţiei efectuate în cadrul achizţiilor publice.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă furnizorilor să contacteze cumpărătorii – instituţiile publice/bugetare pentru coordonarea tipului ciclului de viaţă a facturii fiscale electronice la emiterea ei.

Similare
RECOMANDĂRI