În primele cinci luni ale anului 2018 producţia industrială a crescut cu 8,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

În primele cinci luni ale anului 2018 producţia industrială a crescut cu 8,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017

Extinderea activităţii Zonelor Economice Libere (ZEL), în special a proiectelor investiţionale în domeniul industriei automotive, lărgirea şi diversificarea pieţelor de desfacere la export ca rezultat a valorificării oportunităţilor oferite de Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, evoluţiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut, precum şi sporirea cererii interne şi externe faţă de produsele industriale autohtone au constituit principalii factori care au determinat creşterea industriei în perioada ianuarie-mai 2018. Aceasta a înregistrat cu 8,1% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În trendul celor mai progresive ramuri industriale ce au determinat creşterea sectorului în primele cinci luni ale anului se menţin: fabricarea de fire şi cabluri electrice (creştere cu circa 39%), producerea de piese pentru autovehicule şi motoare (+42%), fabricarea articolelor din sticlă (+47%), prelucrarea fructelor şi legumelor (+41%), fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (+37%), prelucrarea şi conservarea cărnii (+13%), fabricarea băuturilor (+7%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+7,2%), fabricarea altor produse textile (+20%), fabricarea încălţămintei şi prelucrarea pieilor (+21%), producţia şi furnizarea de energie (+4,6%).

Industria prelucrătoare, care produce circa 82% din bunurile industriale, a avut cea mai mare contribuţie la creşterea industriei (+7,1 p.p. din 8,1%), înregistrând un avans de 9,4%. 

Industria automotive devine o ramură tot mai importantă pentru economia naţională, aceasta generând constant locuri noi de muncă, salarii decente şi producţie pentru exporturi. Creşteri esenţiale au înregistrat activităţile de fabricare a firelor şi cablurilor electrice şi producţia de piese pentru autovehicule şi pentru motoare (cu circa 40%). Expansiunea acestor industrii este legată de dezvoltarea proiectelor investiţionale din cadrul ZEL, lansate de investitorii străini în anul trecut (proiectul companiei japoneze Sumitomo, lansat la Orhei, extinderea companiilor germane Draexlmaier la Cahul şi Coroplast la Căuşeni etc.). Conform datelor de la sfârşitul anului 2017, în ZEL erau create circa 12 mii de locuri de muncă, salariu mediu constituia circa 8300 lei, iar cota producţiei industriale fabricate în total exporturi era de circa 24%.

Industria alimentară reprezintă o altă ramură strategică pentru economia naţională, contribuind la creşterea industriei cu 2,4 p.p. În ianuarie-mai 2018 aceasta s-a majorat cu 12%, fiind susţinută de evoluţiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut. Cele mai productive subramuri ale industriei alimentare au fost: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (+41%), fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (+37%), prelucrarea şi conservarea produselor din carne (+13%), fabricarea băuturilor (+7%), fabricarea produselor de brutărie (+6,4%), prelucrarea şi conservarea peştelui (+49%).

Şi fabricarea sticlei a influenţat creşterea volumului producţiei industriale (+1,1 p.p. la IPI). Industria sticlei a crescut cu circa 47%, fiind stimulată în special de majorarea volumului producţiei livrate peste hotare: cifra de afaceri la export a crescut cu 46%.

Fabricarea textilelor, articolelor de îmbrăcăminte şi încălţămintei sunt industrii cu un potenţial important şi au prezentat un impact substanţial la creşterea producţiei industriale (+2,1 p.p.). În primele cinci luni ale acestui an, fabricarea textilelor a crescut cu 19%, a articolelor de îmbrăcăminte - cu 7,2%, iar a articolelor de încălţăminte – cu 21%. Acestea sunt industrii care preponderant exportă producţia peste hotare (circa 80% din producţie), iar extinderea producţiei industriilor respective pe pieţele externe a constituit factorul de bază care a stimulat creşterea.

Sectorul energetic a înregistrat, în ianuarie-mai 2018, o creştere de 4,6% a volumului producţiei şi furnizării de energie electrică, termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, şi a contribuit la creşterea industriei cu 1 p.p. Creşterea producţiei şi furnizarea de energie a fost influenţată de evoluţiile pozitive ale sectoarelor economice.

Industria extractivă a demonstrat instabilitate în primele 5 luni ale anului 2018. După creşteri de 30%-40% din ianuarie-februarie, în următoarele luni această ramură a înregistrat descreşteri cuprinse între -1,1% şi -14%. Instabilitatea ramurii respective este determinată atât de factorii meteorologici, cât şi de situaţia din sectorul construcţiilor, care se află încă în stagnare.

Similare
RECOMANDĂRI