Guvernul a negociat cu Banca Mondială un nou proiect de asistenţă externă privind sistemul de alimentare centralizată cu energie termică
Vizualizari:

Guvernul a negociat cu Banca Mondială un nou proiect de asistenţă externă privind sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Infrastructurii, S.A. Termoelectrica şi ai Băncii Mondiale au negociat, la 26 mai anul curent, proiectul Acordului de împrumut între Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

Costul total al proiectului ce urmează a fi finanţat din resursele de credit ale BIRD constituie 92 mil EUR (echivalent a 100 mil USD), care are drept scop continuarea eforturilor de modernizare a infrastructurii termoenergetice a S.A. Termoelectrica, începute în cadrul Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de alimentare centralizat cu energie termică din 2015.

Proiectul propus va fi structurat în următoarele componente:

1.Optimizarea platformei de generare a energiei termice şi electrice:

1.1. Modernizarea generării CET, Sursa-1,

1.2. Majorarea eficienţei procesului de cogenerare,

1.3. Dezvoltarea şi instalarea unui sistem informaţional de management pentru S.A. Termoelectrica,

1.4. Dezvoltarea şi instalarea unui sistem de simulare hidraulică modern şi interactiv.

2. Investiţii în eficienţă energetică. Componenta respectivă va finanţa investiţiile în eficienţă energetică în clădirile publice şi rezidenţiale selectate, inclusiv investiţiile pilot de trecere la distribuţia pe orizontală şi reabilitare termică.

3. Managementul proiectului. Componenta respectivă va finanţa: (i) sprijinul acordat UCIPE pentru activităţile de gestionare a proiectului, cum ar fi aspectele fiduciare, de salvgardare, monitorizare şi raportare a proiectului şi Costurile Operaţionale, inclusiv prestarea serviciilor de consultanţă; (ii) efectuarea auditurilor în cadrul proiectului.

Acţiunile incluse în Proiect au scopul de a majora eficienţa şi fiabilitatea producerii energiei termice în mun. Chişinău, precum şi de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor de termoficare.

Instituţiile implementatoare a proiectului sunt S.A. Termoelectrica şi Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energetic subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii (creată prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 21 decembrie 2000).

Termenul maxim de implementare este până la 31.12.2025.  Maturitatea împrumutului este de 30 de ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie.

Beneficiar al Proiectului reprezintă S.A. Termoelectrica. Proiectul sprijină investiţiile în infrastructura SACET şi capacitatea S.A. Termoelectrica, sporind astfel viabilitatea operaţională şi financiară, eficienţa şi durabilitatea întreprinderii. Proiectul va realiza aceste obiective prin abordarea problemei privind echipamentele învechite, determinând astfel o creştere a eficienţei şi fiabilităţii surselor.

Totodată, beneficiarul final a Proiectului reprezintă populaţia oraşului Chişinău, care locuieşte în blocuri de apartamente şi case conectate sau care urmează a fi conectate la SACET şi/sau clădiri publice şi administrative, inclusiv grădiniţe, şcoli şi spitale, precum şi clădiri industriale şi comerciale. Persoanele vor beneficia de o fiabilitate îmbunătăţită a furnizării energiei termice, o calitate mai bună a serviciilor de termoficare, un control mai bun al consumului de căldură şi un nivel mai înalt de confort. Serviciile de termoficare îmbunătăţite vor aduce beneficii în special: (a) gospodăriilor cu venituri mici, care nu-şi pot altfel permite un serviciu de termoficare de calitate; (b) femeilor, care lucrează sau stau acasă mai des decât bărbaţii; (c) persoanelor în etate şi (d) copiilor şi personalului angajat în grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ şi instituţii medicale.

Notă: Acordul de împrumut va intra în vigoare urmare a îndeplinirii tuturor procedurilor necesare în acest sens, inclusiv semnare, ratificare, etc.

Similare
RECOMANDĂRI