Guvernatorul BNM: Acum trebuie să apărăm ceea ce a fost realizat cu succes –reformele în sectorul bancar - şi aici intervine rolul justiţiei, a respectării statului de drept
Sursa foto:BNM Vizualizari:

Guvernatorul BNM: Acum trebuie să apărăm ceea ce a fost realizat cu succes –reformele în sectorul bancar - şi aici intervine rolul justiţiei, a respectării statului de drept

Rolul băncii centrale în asigurarea stabilităţii financiare este fundamentul pentru creşterea economică, deoarece volatilitatea şi şocurile creează costuri şi ineficienţe şi împiedică o creştere economică. Declaraţia a fost făcută de guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Octavian Armaşu, în cadrul unei mese rotunde online, la care au participat omologul său din România, înalţi oficiali ai FMI, BM şi UE, precum şi experţi în economie.

Reformele implementate în ultimii ani îşi au efectul acum – deşi puternic afectată de pandemie şi de secetă, economia Republicii Moldova nu a avut parte de şocuri legate de stabilitatea macrofinanciară. Iar în lipsa unui impuls fiscal suficient, sistemul bancar pentru moment este unica sursă de susţinere a consumului şi a nivelului de activism economic”, a spus Octavian Armaşu.

Oficialul a subliniat că procesul de îmbunătăţire a rezilienţei, de perfecţionare a instrumentelor de asigurare a stabilităţii, de creare a condiţiilor pentru creşterea economiei şi modernizarea societăţii este unul continuu. „Banca Naţională este în continuare dedicată acestui scop – de a menţine un mediu monetar şi un sistem financiar sigure, stabile şi previzibile,  care să permită populaţiei şi agenţilor economici să se preocupe de alte aspecte, să ştie că partea de politică monetară este în mâini sigure. Dar, toate acestea, desigur, în limita mandatului, a resurselor şi a independenţei Băncii Naţionale”, a adăugat Octavian Armaşu.

Oficialul a precizat că anume competenţele legale detaliate şi explicite ale BNM, pe de o parte, şi capacitatea acesteia de a lua decizii asumate şi neinfluenţate, pe de altă parte, au constituit o premisă importantă pentru succesul reformării recente a sectorului bancar în Republica Moldova .

Constatăm că implementarea reformelor nu este suficientă. Şi aici revine un rol aparte respectării în ţara noastră a principiului - statul de drept. Suntem la etapa în care trebuie să apărăm ceea ce a fost realizat – adică să apărăm reformele - şi aceasta este în prezent cea mai mare provocare a Băncii Naţionale. Acest lucru s-a dovedit a fi foarte dificil în absenţa unei bune înţelegeri de către autorităţile statului şi societate a statutului şi mandatului Băncii Naţionale, a particularităţilor funcţiei de supraveghere bancară, a necesităţii respectării şi implementării garanţiilor indispensabile complexităţii mandatului deţinut de Banca Naţională,” a reiterat guvernatorul BNM. Băncile centrale joacă un rol decisiv în depăşirea crizelor şi se află in prima linie de apărare a economiei.

Octavian Armaşu şi-a exprimat speranţa că societatea, autorităţile statului, justiţia vor înţelege că toate acţiunile trebuie să fie îndreptate pentru respectarea interesului public, cu scopul de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor şi a oferi beneficii mediului de afaceri.

 

Similare
RECOMANDĂRI