FMI: Situaţia economică continuă să se îmbunătăţească, dar se atestă şi anumite riscuri
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

FMI: Situaţia economică continuă să se îmbunătăţească, dar se atestă şi anumite riscuri

Programul Republicii Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare şi Mecanismul de finanţare extinsă se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, cu implicarea plenară a autorităţilor, constată Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional.

Potrivit FMI, situaţia economică continuă să se îmbunătăţească, dar, totodată, se atestă şi anumite riscuri. Economia a crescut puternic în anul 2017, în mare parte datorită cererii interne puternice şi mediului extern pozitiv. Totodată, politicile promovate de autorităţi sunt axate în continuare pe curăţarea sectorului financiar, asigurarea unei politici bugetar-fiscale sustenabile ce încurajează creşterea economică şi asigurarea transparenţei în sectorul energetic, transmite IPN.

Consiliul de directori executivi al FMI a finalizat pe 29 iunie a treia evaluare a programului convenit cu Republica Moldova, susţinut prin cele două mecanisme şi a aprobat solicitarea de modificare a criteriilor de performanţă. În urma finalizării evaluării programului, devin disponibile 24 de milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa33,8 milioane de dolari). Programul ECF/EFF, în valoare totală de 129,4 milioane de drepturi speciale de tragere (circa 178,7 milioane de dolari sau 75% din cota Republicii Moldova la FMI) a fost aprobat pe 7 noiembrie 2016.

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, Tao Zhang, director adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat că angajamentul ferm al Republicii Moldova faţă de implementarea programului susţinut de FMI a contribuit la o îmbunătăţire în continuare a situaţiei economice. Potrivit lui, este esenţial ca să fie promovate în continuare politici prudente şi să continue avansarea reformelor, să fie finalizată refacerea sectorului financiar, să fie asigurată transparenţa şi stabilitatea în sectorul energetic şi să fie menţinută stabilitatea macroeconomică. De asemenea, este necesar un efort puternic pentru îmbunătăţirea în continuare a calităţii guvernanţei.

Tao Zhang menţionează, citat într-un comunicat de presă al FMI, că un progres semnificativ se face în cea ce priveşte curăţarea sectorului financiar, în special prin asigurarea transparenţei acţionarilor băncilor de importanţă sistemică şi modificarea cadrului existent, pentru a permite eliminarea acţionarilor ce nu corespund cerinţelor de profesionalism şi onorabilitate. Eforturi continui sunt necesare în vederea finalizării procesului de identificare a proprietarilor beneficiari şi eliminării acţionarilor care nu corespund cerinţelor de profesionalism şi onorabilitate, îmbunătăţirii gestionării riscurilor şi soluţionării aspectelor ce ţin de persoanele afiliate, inclusiv prin planuri credibile, cu termene bine definite, menite să elimine problema expunerilor excesive. În afară de aceasta, este necesar de a facilita ieşirea ordonată de sub regimul de administrare temporară a celei de-a doua bănci ca mărime din Moldova. Mai mult ca atât, trebuie să fie interzis instituţiilor de microfinanţare să accepte surse care constituie, în esenţă, depozite şi este necesar ca în sectorul de asigurări să fie o guvernanţa de calitate, o transparenţa a proprietarilor şi acest sector să fie viabil financiar.

În ceea ce priveşte politica bugetar-fiscală, rectificarea bugetului pentru anul 2018 prevede acoperirea financiară a priorităţilor în materie de infrastructură şi asistenţă socială prioritare şi este în concordanţă cu obiectivele programului. Cheltuielile prioritare trebuie să fie protejate, fondul de retribuire a muncii raportat la PIB trebuie ţinut sub control şi trebuie să fie evitate în perioada preelectorală cheltuieli neplanificate la buget. Bugetul pentru anul 2019 şi cadrul bugetar pe termen mediu trebuie să rămână în concordanţă cu angajamentele asumate în cadrul programului. Deciziile de politică fiscală trebuie să contribuie la colectarea veniturilor conform planurilor convenite şi la menţinerea caracterului progresiv al sistemului de impozitare, totodată prevenind derapajele bugetare asociate cu unificarea grilei salariale aplicate în sistemul bugetar. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a facilita eliminarea arieratelor.

Directorul adjunct al FMI mai menţionează că politica monetară promovată trebuie să se axeze în continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Politica monetară trebuie să rămână să fie în baza datelor economice, iar capacitatea operaţională a autorităţilor trebuie să fie îmbunătăţită în continuare. Intervenţiile pe piaţa valutară trebuie să se limiteze la atenuarea volatilităţii excesive.

În comunicat se mai spune că în timp ce recuperarea activelor fraudate decurge cu întârzieri, a fost publicată o strategie de rang înalt de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din bănci şi ea trebuie să fie implementată cu hotărâre. Cadrul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi reglementările corespunzătoare trebuie să fie realiniate la standardele internaţionale. În sectorul energetic este important de a asigura viabilitatea, transparenţa şi previzibilitatea, prin stabilirea tarifelor la energia electrică în conformitate cu metodologia nou-aprobată şi cu angajamentele asumate în cadrul programului.
Similare
RECOMANDĂRI