FMI a publicat concluziile ultimei evaluări: Progresele recente nu sunt ireversibile
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

FMI a publicat concluziile ultimei evaluări: Progresele recente nu sunt ireversibile

Fondul Monetar Internaţional a făcut publice mai multe documente ce se referă la rezultatele celei de a treia evaluare a Programului Republicii Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare şi Mecanismul de finanţare extinsă.

"Programul rămâne pe drumul cel bun şi economia continuă să se consolideze. De la ultima revizuire, autorităţile au întreprins acţiuni importante, afirmând angajamentul ferm faţă de program, chiar şi într-un an electoral. Cu toate acestea, rămân importante impedimente structurale pentru a obţine o creştere puternică şi durabilă, sporind astfel nivelul de trai", susţin experţii FMI. Potrivit lor progresele recente nu sunt ireversibile, notează mold-street.com.

"Prin urmare, este important ca politicile prudente să fie menţinute, iar reformele să continue să fie avansate în restul perioadei de program, în special pentru a finaliza curăţarea sectorului financiar, pentru a asigura transparenţa şi stabilitatea în sectorul energetic şi pentru a menţine stabilitatea macroeconomică".

Curăţarea sistemului bancar

Fondul menţionează progresele semnificative în ceea ce priveşte curăţarea sectorului financiar, dar atenţionează asupra faptului că sunt necesare acţiuni şi vigilenţă în continuare.

"Următorii paşi critici includ (i) ieşirea celei de-a doua mari bănci (Moldindconbank) din administrarea temporară într-o manieră ordonată, (ii) identificarea beneficiarilor finali şi îndepărtarea acţionarilor neconformi din toate băncile interne nesistemice, (iii) abordarea aspectelor legate de părţile implicate în toate băncile, inclusiv elaborarea de planuri credibile în ceea ce priveşte relaxarea expunerilor excesive; (iv) îmbunătăţirea procedurilor de gestionare a riscurilor băncilor pentru a permite intermedierea financiară eficientă", se arată în document.

Totodată FMi menţionează că în sectorul financiar nebancar, CNPF ar trebui să interzică pe deplin instituţiilor de microcreditare să accepte fonduri asemănătoare depozitelor. Pentru companiile de asigurări, CNPF ar trebui să fie vigilentă în asigurarea unei guvernări puternice, a transparenţei proprietăţii şi a puterii financiare, alinierea cadrului de reglementare la standardele europene.

Salarile şi politica bugetară

În privinţa politicilor bugetare, FMI susţine că modificarea bugetului din 2018 este în concordanţă cu obiectivele programului, deşi este nevoie de îngrijire, iar cheltuielile prioritare în acest an includ adaptarea nevoilor de infrastructură şi a asistenţei sociale la o politică fiscală echilibrată şi favorabilă creşterii.

"Ar trebui să se acorde atenţie gestionării facturilor salariale pentru a preveni creşterea acesteia în procente din PIB şi limitarea inutilă a investiţiilor prioritare şi a cheltuielilor sociale. Depăşirea bugetară înainte de alegeri ar trebui evitată. 

Bugetul pentru 2019 şi CBTM pentru perioada 2019-2021 ar trebui să rămână în conformitate cu angajamentele de program. Deciziile de politică fiscală ar trebui să susţină căile de venituri convenite în cadrul programului şi progresivitatea sistemului fiscal. Ar trebui să se acorde atenţie gestionării procesului de unificare a nivelului salariilor publice, pentru a preveni derapajele bugetare asociate reformei.

Sunt binevenite planurile de a instituţionaliza integral revizuirile cheltuielilor în procesele regulate bugetare anuale şi pe termen mediu în următoarele două cicluri CBTM, precum şi reforma administraţiei locale pentru anul 2019. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a facilita eliminarea arieratelor, inclusiv prin intensificarea inspecţiei de rambursare şi îmbunătăţirea monitorizării", mai notează FMI.

Politica monetară şi riscurile

În privinţa politicii monetară dusă de BNM, FMI susţine că aceasta ar trebui să se concentreze în continuare asupra menţinerii stabilităţii preţurilor în contextul unui regim flexibil al cursului de schimb, "având în vedere riscurile ascendente într-un an electoral şi riscurile de reducere a potenţialelor efecte secundare şi aprecierea cursului de schimb".

"BNM ar trebui să continue să îmbunătăţească capacitatea operaţională a politicii sale monetare, inclusiv prin consolidarea procesului decizional, îmbunătăţirea coordonării între agenţii şi consolidarea comunicaţiilor interne şi externe. Intervenţia pe piaţa valutară ar trebui limitată doar la regularizarea volatilităţii excesive", recomandă Fondul.

Recuperarea activelor fraudate

Totodată experţii FMI susţin este nevoie de progres în alte sectoare, de exemplu la recuperarea activelor furate, unde lucrurile se mişcă lent.

"O acţiune mai decisivă pentru recuperarea activelor furate prin mutarea anchetei în faza de recuperare va fi importantă pentru a demonstra angajamentul autorităţilor de a nu mai tolera abuzurile proprietarilor şi managerilor. Autorităţile ar trebui, de asemenea, să realinieze cadrele şi reglementările AML/CFT (Serviciul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi CNA n.r.) cu standardele internaţionale, inclusiv pentru a asigura aplicarea eficientă a sancţiunilor proporţionale şi disuasive pentru încălcări", se arată în raport.

În sectorul energetic, autorităţile ar trebui să asigure viabilitatea, transparenţa şi previzibilitatea, stabilind tarifele pentru energia electrică în conformitate cu noua metodologie şi angajamentele restante.

Specialiştii Fondul care au efectuat evaluarea sprijină solicitarea autorităţilor de modificarea a două criterii de performanţă (QPC). Unul se referă la deficitul bugetar, ca urmare a modificărilor în calendarul aşteptat al suportului extern. Or în acest an se aşteaptă că Moldova va primi cu 100 milioane dolari mai puţină asistenţă externă decât se estima

"Aceste modificări nu subminează îndeplinirea obiectivelor programului. Programul rămâne, în linii mari, pe drumul cel bun, cu o puternică responsabilitate şi, deşi riscurile pentru program rămân semnificative, angajamentul ferm al autorităţilor de a asigura un management economic eficient şi reforme structurale şi sectoriale financiare justifică continuarea sprijinului acordat de Fond", mai susţin autorii evaluării.

Similare
RECOMANDĂRI