Fiscul poate solicita de la administraţiile fiscale străine informaţii despre contribuabilii din Republica Moldova
Sursa foto:Noi.MD Vizualizari:

Fiscul poate solicita de la administraţiile fiscale străine informaţii despre contribuabilii din Republica Moldova

Au intrat în vigoare noi norme şi proceduri ce ţin de realizarea schimbului de informaţii fiscale cu administraţiile fiscale străine şi asistenţă în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanţe fiscale stabilite într-un stat străin, precum şi recuperarea într-un stat străin a creanţelor fiscale stabilite în Republica Moldova.

Aceasta vizează următoarele obligaţii fiscale: impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice, contribuţiile de asigurări sociale de stat, impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele rutiere, taxele pentru resursele naturale, taxele locale.

Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să solicite de la administraţiile fiscale străine informaţii cu caracter fiscal despre contribuabilii din Republica Moldova şi din străinătate, în funcţie de necesitatea stabilită în cadrul controalelor fiscale, schimbul de informaţii fiind reglementat de 50 de tratate bilaterale de evitare a dublei impuneri şi de Convenţia multilaterală a OCDE privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală (în vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2012), a cărei semnatari sunt la etapa actuală 128 state.

Prin urmare, având ca bază îmbunătăţirea continuă a administrării fiscale şi racordarea la standardele europene, Serviciul Fiscal de Stat dispune de pârghii eficiente de recuperare a creanţelor fiscale cu element de extraneitate, cât şi recepţionarea, la solicitare, a informaţiilor cu caracter fiscal aferente persoanelor fizice şi juridice.

Similare
RECOMANDĂRI