FISC-ul explică cum se impozitează dividendele obţinute de cetăţenii R.Moldova de la companii din Transnistria
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

FISC-ul explică cum se impozitează dividendele obţinute de cetăţenii R.Moldova de la companii din Transnistria

Legislaţia în vigoare nu prevede anumite reglementări privind tratamentul fiscal al veniturilor obţinute de către contribuabili persoanele fizice cetăţeni, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenţii economici care nu au relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.

În acest context, Serviciul Fiscal a publicat în baza generalizată a practicii fiscale o explicaţie privind modul de impozitare a veniturilor sub formă de dividende obţinute de persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, de la companii din Transnistria.

Fiscul menţionează că, potrivit art.13, alin.(1), lit.b) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în ţară şi din orice surse aflate în afara ţării pentru activitatea lor în Moldova. Subiecţii impunerii sunt obligaţi să declare venitul brut obţinut din toate sursele, precizează BizLaw.md

Obiect al impunerii îl constituie venitul din orice surse aflate în Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara ţării pentru activitatea în ţară, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

Prin derogare, obiect al impunerii pentru câştigurile şi veniturile specificate la cap. 101 şi 102 din Codul fiscal, la art.881 şi la art.901 alin.(3), (31), (33), (34), (35) şi (36), precum şi pentru veniturile specificate la art.141, alin.(2) din Codul fiscal, este exclusiv acest câştig şi/sau venit (art.14 alin.(3) din Codul fiscal).

Conform art.18, lit.o) din Codul fiscal, alte venituri care nu sunt neimpozabile conform legislaţiei fiscale, reprezintă surse de venit impozabile. În conformitate cu prevederile art.901, alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;
- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.

Reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3), (31), (33), (34), (35) şi (36) art.901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.901 alin.(4) din Codul fiscal).

Potrivit art.182, alin.(1) din Codul fiscal, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului obligat, conform legislaţiei fiscale, să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget este responsabilă de plata impozitelor şi taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor nereţinute, nepercepute şi netransferate în modul stabilit la buget dacă:

- reţinerea, perceperea sau transferul intră în atribuţiile ei;
- ea a ştiut sau trebuia să ştie că impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile nu au fost reţinute, percepute sau transferate de contribuabil.

Concomitent, scutirea de la declararea şi impozitarea veniturilor menţionate la art.901 din Codul fiscal se condiţionează de reţinerea finală a impozitului la sursa de plată.

Astfel, veniturile obţinute de către persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova, care nu au fost impozitate la sursa de plată conform art.901 din Codul fiscal, urmează a fi declarate şi impozitate în Republica Moldova conform modului general stabilit la cotele stabilite de art.15 din Codul fiscal.

Contribuabilii care au obţinut venituri sub formă de dividende de la agenţii economici care nu au relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova (cei din Transnistria), urmează să declare, calculeze şi achite impozitul pe venit conform modului general stabilit, la cotele prevăzute la art.15 din Codul fiscal.

Similare
RECOMANDĂRI