Fără premii unice pentru salariaţi în perioada stării de urgenţă
Sursa foto:Agora.md Vizualizari:

Fără premii unice pentru salariaţi în perioada stării de urgenţă

În perioada stării de urgenţă, angajaţii din sectorul bugetar nu vor avea dreptul la acordarea premiilor unice. Decizia a fost luată de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale, care a suspendat acţiunea art. 21 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, până în data de 15 mai.

Potrivit Bizlaw.md, Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar spune că personalul din unităţile bugetare poate beneficia de premii unice cu prilejul sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, dar nu mai mult de 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară. Cuantumul premiului unic, în fiecare caz în parte, nu va depăşi salariul de bază al persoanei premiate.

În acelaşi timp, în legătură cu declararea zilelor de 30 martie - 3 aprilie 2020 zile de odihnă pentru toate unităţile din sectorul bugetar, nu se consideră zile de odihnă pentru salariaţii care în perioada respectivă: 

  • solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu (art. 117 din Codul muncii) şi concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii); 
  • sunt în regim de staţionare, conform ordinului dispus de angajator; 
  • vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, în scopul asigurării activităţii stringente a unităţii; 
  • vor asigura activităţile de calculare a salariilor pentru luna martie; 
  • vor asigura funcţionarea sistemului trezorerial (evidenţa încasărilor şi executarea plăţilor prioritare/urgente). 

Zilele de 30 martie – 3 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidenţă a timpului de lucru şi de calculare a salariului pentru lunile martie şi aprilie ca zile prezente la lucru. 

Similare
RECOMANDĂRI