Expertiza CNA a proiectului ce va permite importul maşinilor mai vechi: „Este contrariul standardelor de mediu, de calitate şi de siguranţă a pasagerilor”
Sursa foto:foto simbol Vizualizari:

Expertiza CNA a proiectului ce va permite importul maşinilor mai vechi: „Este contrariul standardelor de mediu, de calitate şi de siguranţă a pasagerilor”

Centrul Naţional Anticorupţie a expertizat proiectul de lege prin care deputaţii propun mărirea termenului de exploatare admis la importul maşinilor destinate transportului a mai mult de 20 de persoane, de la 10 la 15 ani şi a celor cu până la 20 de persoane, de la 7 la 10 ani. CNA spune că proiectul reprezintă un risc pentru drepturile viitoarelor generaţii referitor la calitatea mediului înconjurător şi recomandă efectuarea unei expertize ecologice.

Potrivit notei informative, „acest proiect va duce la înnoirea parcului de autobuze şi deci ridicarea cât a nivelului de securitate a transportului de persoane atât şi la îmbunătăţirea nivelului serviciilor acordate".

Prin proiect se propune mărirea termenului de exploatare admis la importul autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane (de la 10 ani la 15 ani) şi a celor de maximum 20 de persoane (de la 7 ani la 10 ani).

De asemenea, se propune ca începând cu 01.01.2022 să fie admise la efectuarea transportului rutier contra cost doar autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8702 cu termenul de exploatare maxim de 25 ani (cele destinate transportării a mai mult de 20 de persoane) şi 18 ani (cele destinate transportării a maximum 20 de persoane).

„Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă nu corespunde scopului real al proiectului, deoarece acesta vine să tregiverseze cu 2 ani înnoirea parcului de autobuze/autocare: de la anul 2020 la 2022, şi admite importul în ţară a autobuzelor/autocarelor mai învechite decât se admite în prezent cu 5 ani şi cu 3 ani”.

CNA spune că amânarea cu 2 ani a punerii în aplicare a unor condiţii de calitate şi siguranţă faţă de autovehiculele implicate în transportul de persoane, nu corespunde interesului public, precum şi nu înlătură posibilitatea ca peste 2 ani să mai fie amânată repetat punerea în 2 aplicare a legii.

Totodată, mărirea vechimii autovehiculelor destinate transportării persoanelor nu serveşte interesului public şi poate perturba echilibrul dintre interesele private şi interesul public.

CNA mai relevă că majorarea termenului maxim de exploatare a autovehiculelor pasibile de importat vizează şi riscuri asupra mediului înconjurător, de aceea recomandă efectuarea expertizei ecologice a proiectului.

„Proiectul expertizat reprezintă un risc pentru drepturile generaţiilor viitoare referitor la calitatea mediului înconjurător”, se spune în expertiza CNA.
Legislaţia R. Moldova şi actele normative în vigoare, dar şi aquis-ul comunitar tind spre ridicarea standardelor de mediu şi de siguranţă a transporturilor, iar orice minimizare a acestor standarde reprezintă o excepţie necesitatea căreia impune o argumentare solidă, mai spune CNA.

Drept concluzie, CNA subliniază că „pericolul coruptibilităţii proiectului expertizat constă în faptul că acesta reprezintă contrariul standardelor de mediu, de calitate şi de siguranţă a consumatorilor de servicii de transport şi a populaţiei”.
 
Similare
RECOMANDĂRI