Expert-Grup: Evaziunea fiscală nu poate fi soluţionată prin amenzi şi controale fiscale
Vizualizari:

Expert-Grup: Evaziunea fiscală nu poate fi soluţionată prin amenzi şi controale fiscale

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a prezentat astăzi în cadrul unui eveniment public rezultatele studiului cu privire la fenomenul evaziunii fiscale în Republica Moldova şi măsurile de combatere a acestuia în baza abordărilor comportamentale. Studiul a fost elaborat în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei şi laboratorul de economie experimentală din Montpellier (Franţa). Evenimentul şi-a propus să prezinte o serie de recomandări de politici pentru diminuarea evaziunii fiscale în Republica Moldova şi să prezinte o analiză comparativă a rezultatelor experimentelor economice desfăşurate în Republica Moldova şi Franţa pentru a releva modul în care diferă factorii psihologici care stau în spatele deciziilor luate de respondenţi.

Vadim Gumene, director de program în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” susţine că „deşi din anul 2000 amploarea economiei tenebre în Republica Moldova a scăzut de la nivelul de 34.6% până la 20.6%, din 2007 observăm o dinamică îngrijorătoare întrucât acesta parte a economiei neobservate are un impact negativ nu doar asupra încasărilor fiscale, ci şi asupra Produsului Intern Brut şi altor indicatori macroeconomici”.

Pentru a înţelege mai bine factorii de bază care determină evaziunea fiscală, Expert-Grup, în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei şi laboratorul de economie experimentală din Montpellier (Franţa) au organizat o serie de experimente economice în Moldova şi Franţa, cu participarea a peste 500 de persoane din ambele ţări. Rezultatele experimentelor relevă faptul că amenzile şi controalele fiscale, de fapt, nu au impact esenţial asupra combaterii evaziunii fiscale. În schimb, statul ar trebui să se concentreze pe promovarea conformării voluntare prin diseminarea informaţiei pozitive privind conformarea fiscală, fapt ce s-a dovedit a avea un efect pozitiv asupra participanţilor la experiment (oamenii care observă că ceilalţi membri din comunitate plătesc impozite, tind şi ei să plătească impozite). Totodată, este oportună implementarea mecanismului avertizorilor de integritate (eng: whistleblowing), prin încurajarea cetăţenilor să raporteze autorităţilor fiscale evaziunea fiscală observată sau suspectată. În general, experimentele au combătut argumentul deseori invocat privind moralitatea fiscală scăzută în Moldova şi „specificul naţional” în acest sens. De fapt, comparativ cu Franţa, oamenii din Moldova sunt dispuşi să respecte legislaţia fiscală, singura condiţie fiind ca instituţiile să fie funcţionale şi legitime. Prin urmare, pe termen lung, autorităţile publice ar trebui să se axeze pe îmbunătăţirea calităţii instituţiilor prin sporirea transparenţei în alocarea resurselor publice, implementarea instrumentelor de luare colectivă a deciziilor pentru a ţine cont de preferinţele cetăţenilor şi, nu în ultimul rând, reducerea corupţiei şi promovarea integrităţii în spaţiul public.

Adrian Lupuşor, directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” susţine că „până în prezent, politicile de combatere a evaziunii fiscale nu au luat în consideraţie în măsura necesară factorii comportamentali/psihologici care explică deciziile individuale ale oamenilor să practice evaziune fiscală. Prin urmare, venim cu o perspectivă nouă şi un cadru analitic inovativ asupra fenomenului evaziunii fiscale prin explicarea acestuia din perspectiva comportamentală, în baza experimentelor economice organizate în premieră în Republica Moldova. În plus, studiul vine cu o serie de recomandări de politici în acest sens”.

Similare
RECOMANDĂRI