Expert: Achiziţii publice: planul anticorupţie - implementat pe jumătate în 2019
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Expert: Achiziţii publice: planul anticorupţie - implementat pe jumătate în 2019

Rezultatele monitorizării progresului privind implementarea Planului de acţiuni anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice atestă că jumătate dintre acţiuni (50%) sunt nerealizate, 40% din acţiuni au fost realizate parţial, şi doar 10% din acţiuni au fost realizate. Acestea sunt constatările prezentate în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic” economista IDIS Viitorul, Diana Enachi, care citează datele Raportului alternativ de monitorizare a Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice pentru anul 2019.

Evaluarea percepţiei actorilor din procesul de achiziţie arată că mai mult de jumătate (53,4%) dintre participanţii la chestionare consideră că integritatea sistemului de achiziţii se află la un nivel scăzut şi extrem de scăzut. În acelaşi timp, 46,7% apreciază integritatea cu calificativul mediu.

Potrivit Dianei Enachi, în anul 2019, nu au fost iniţiate acţiuni de evaluare a beneficiilor centralizării şi elaborarea unor acte normative care ar reglementa centralizarea achiziţiilor (pe diferite domenii/regiuni). Un argument în plus este şi percepţia autorităţilor contractante, astfel majoritatea dintre autorităţile participante la chestionare consideră oportună centralizarea achiziţiilor în anumite domenii fapt ce ar contribui la obţinere preţurilor mai bune şi la organizarea mai eficientă a procesului de achiziţie.

Cu referire la setarea unui cadru normativ de politici unice de achiziţii pentru întreprinderile cu capital de stat, nu au fost înregistrate progrese. Cu toate că a fost elaborat un proiect de regulament privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor de către întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat, totuşi proiectul nu a ajuns să fie prezentat şi examinat de către Guvern.

”Deşi se impunea revizuirea mecanismelor de control ex-ante şi control ex-post, acestea a fost excluse din competenţele Agenţiei Achiziţii Publice odată cu modificările cadrului legal. Într-adevăr, mecanismul precedent de verificare a fiecărei achiziţii este unul ineficient, având în vedere capacităţile şi resursele Agenţiei, însă trebuia regândit un mecanism de control selectiv în baza unei metodologii cu indicatori de risc. Actualmente, constatăm că statul nu deţine pârghii de intervenţie pentru a sancţiona contravenţional persoanele care comit ilegalităţi în procesul de achiziţie publică.”, a spus economista IDIS Viitorul.

Un altă acţiune din Plan care urma să contribuie la reducerea şi prevenirea riscurilor de corupţie din achiziţii vizează dezvoltarea sistemului electronic de achiziţii cu funcţionalităţi de generare a rapoartelor şi cu integrarea unui instrument de evaluare a riscurilor de corupţie. Cu regret, nici una dintre acţiuni nu a fost realizată în anul 2019, respectiv sistemul electronic actual MTender nu permite autorităţilor de profil generarea rapoartelor statistice, iar publicului larg – motoare de căutare intuitive şi uşor de aplicat şi accesul la informaţie după atribuirea contractului. Chiar şi înregistrarea contractelor de achiziţie la trezoreriile regionale are loc încă pe hârtie.

În concluzie, Diana Enachi drept recomandare generală sugerează Ministerului Finanţelor publicarea Rapoartelor de monitorizare a Planului sectorial, conform prevederilor legale, evaluarea progresului final şi elaborarea unui nou Plan anticorupţie cu aplicarea unui exerciţiu participativ în care actorii implicaţi direct în proces ar identifica problemele şi acţiunile necesare pentru reducerea riscurilor de corupţie în domeniu.
Similare
RECOMANDĂRI