Experienţa României, utilă pentru Fondul de Garantare a Creditelor din Republica Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Experienţa României, utilă pentru Fondul de Garantare a Creditelor din Republica Moldova

Bunele practici privind procedurile de garantare implementate de România urmează să fie preluate şi de Republica Moldova. O delegaţie din cadrul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a efectuat o vizită de schimb de experienţă la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii din România.

Specialiştii ODIMM s-au informat despre istoricul şi misiunea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, modul şi schema de garantare pentru creditele acordate IMM-urilor, aspectele juridice şi modalitatea de executare a garanţiilor financiare acordate, precum şi schema de garantare implementată în cadrul programului guvernamental ”Prima Casă”.
 
Membrii delegaţiei au prezentat experienţa în gestionarea programelor de susţinere a sectorului IMM, inclusiv procedurile de garantare a creditelor implementate de FGC în Republica Moldova. 
 
Subiectele de interes au fost programele de suport pentru tineri, femei, emigranţi.
 
FNGCIMM din România are ca activitate principală emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii din băncile comerciale româneşti.
 
FGC din Republica Moldova este gestionat de ODIMM, primul şi singurul fond de garantare a creditelor creat din resursele bugetului de stat, care are drept scop susţinerea IMM-urilor pentru accesarea resurselor financiare. 
Similare