Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare a efectuat primele decontări pentru tranzacţii bursiere
Sursa foto:bnm.md Vizualizari:

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare a efectuat primele decontări pentru tranzacţii bursiere

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) a efectuat primele decontări cu valori mobiliare pentru operaţiunile încheiate la bursa de valori, se anunţă într-un comuncat al Băncii Naţionale. DCU a iniţiat operaţiuni cu instrumente financiare corporative de la începutul acestei luni, odată cu primirea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale băncilor şi societăţilor de asigurare. În aceeaşi perioadă, DCU a preluat în totalitate funcţiile de decontare a tranzacţiilor bursiere.

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare dispune de un sistem informaţional modern, care oferă noi facilităţi participanţilor pieţei. Acesta este conectat la Sistemul de plăţi al BNM, garantând decontarea automată a plăţilor conform mecanismului „livrare contra plată”. Sistemul permite accesul la distanţă al brokerilor şi administrarea online a instrumentelor financiare. Facilităţile oferite de DCU extind semnificativ posibilităţile de tranzacţionare şi, în acelaşi timp, asigură un nivel înalt de protecţie şi siguranţă.

Pe termen provizoriu, DCU va menţine perioada T+3 (trei zile după încheierea tranzacţiei), pentru decontarea operaţiunilor bursiere. Ulterior, începând cu septembrie anul curent, DCU va trece la modelul de decontare T+2, similar practicilor şi reglementărilor din Uniunea Europeană. Noul model de decontare va creşte lichiditatea pieţei şi va diminua riscurile de neplată pentru operaţiuni cu instrumente financiare.

Constituirea DCU este una din reformele-cheie ale pieţei financiare din Republica Moldova, realizată în cadrul programului cu Fondul Monetar Internaţional cu sprijinul acordat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID). Noul mecanism de evidenţă şi decontare, oferit de DCU, va asigura un nivel înalt de transparenţă, siguranţă şi eficienţă la efectuarea operaţiunilor cu valori mobiliare. Modelul de activitate al Depozitarului central unic este bazat pe standardele şi practicile internaţionale în domeniul sistemelor de decontare, iar legislaţia naţională privind DCU transpune reglementările aplicabile ale Uniunii Europene.

Similare
RECOMANDĂRI