De azi începe cel de-al doilea apel de recepţionare a cererilor de subvenţionare în avans pentru proiecte ce vizează diversificarea economiei rurale
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

De azi începe cel de-al doilea apel de recepţionare a cererilor de subvenţionare în avans pentru proiecte ce vizează diversificarea economiei rurale

În perioada 1 iunie - 22 august va derula cel de-al doilea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans aferent îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activităţi nonagricole.

În condiţiile Regulamentului (HG 476/2019), eligibili pentru obţinerea subvenţiilor în avans sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în localităţile rurale care îşi creează sau dezvoltă activităţi non agricole.

Măsură 3. Diversificarea economiei rurale prin activităţi non-agricole,  cuprinde următoarele tipuri de investiţii:

- proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înfiinţarea şi renovarea atelierelor de întreţinere a tehnicii şi echipamentelor, ateliere de cizmărie;

- proiecte privind înfiinţarea centrelor de instruire şi formare pentru însuşirea profesiilor;

- proiecte privind înfiinţarea taberelor de odihnă pentru copii;

-proiecte privind construcţia/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune şi radio;

- proiecte privind construcţia/reconstrucţia şi utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare şi nealimentare de fabricare proprie/locală;

- proiecte privind păstrarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de artizanat şi meşteşuguri tradiţionale;

- proiecte privind dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi activităţilor de turism rural.

Pentru măsura 3, valoarea subvenţiei acordate  va constitui 50% din valoarea investiţiei eligibile, dar nu va depăşi suma de 1 000 000 lei. Solicitanţi de subvenţii în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice precum şi fizice, înregistrate în conformitate cu legislaţia naţională şi care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole.

Printre condiţiile de bază pot fi enumerate următoarele:

- implementarea proiectului într-o localitate rurală;

- au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor şi/sau serviciilor prevăzute;

- implementarea proiectului nu va depăşi 24 luni.

Documentele privind depunerea şi obţinerea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, le găsiţi aici.

Examinarea cererilor de acordare a subvenţiilor se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.

Evaluarea şi selecţia finală a proiectelor investiţionale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate va fi realizat de către Comisia de evaluare şi selecţie.

 

Similare
RECOMANDĂRI