Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 100 milioane de dolari în 2019
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 100 milioane de dolari în 2019

La finele anului 2019, datoria externă brută a Republicii Moldova constituia 7,546 miliarde de dolari şi s-a majorat faţă de sfârşitul anului 2018 cu aproape 100 milioane de dolari.

Datele Băncii Naţionale a Moldovei relevă că în ultimii cinci ani datoria externă brută s-a majorat cu circa 1,5 miliarde de dolari, notează mold-street.com.

Datoria publică scade, cea privată creşte

Potrivit datelor BNM, la finele anului 2019, datoria externă publică şi public garantată a constituit circa 1,92 miliarde de dolari, în scădere cu un procent faţă de situaţia de la sfârşitul anului 2018, deţinând ponderea de 25,4% din totalul datoriei externe.

În schimb datoria externă privată negarantată s-a majorat cu 1,8% şi a urcat la 5,626 milioane dolari, reprezentând, respectiv, 74,6% din total. 

Cel mai mare creditor al statului, conform situaţiei la 31 decembrie 2019, este Grupul Băncii Mondiale cu o pondere de 37,7% din datoria externă publică totală sau 715,82 milioane dolari (din care datoria faţă de AID a constituit 617 milioane dolari, iar faţă de BIRD – 98,5 milioane dolari), fiind urmat de Fondul Monetar Internaţional cu 24,1%, Banca Europeană de Investiţii - cu 15,4%, România - cu 4,3% şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - 4,9%. 

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,5%). Comparativ cu situaţia din 31.12.2018, angajamentele totale pe termen lung au crescut cu 1,7%, iar cele pe termen scurt s-au diminuat cu 0,4%.

De menţionat, că cea mai mare parte a datoriei pe termen scurt (peste 85 la sută) o reprezintă creditele comerciale şi avansurile ce au un risc scăzut la deservire comparativ cu alte instrumente generatoare de datorii, susţine BNM. 

Chiar dacă în 2019, s-a atestat o creştere a datoriei externe brute, cota acesteia în PIB s-a diminuat cu 2,1 puncte procentuală şi constituie 63,1%, comparativ cu 65,2% la finele anului 2018 şi 78,4% - la finele anului 2015.

Similare
RECOMANDĂRI