Curtea de Conturi a formulat o opinie de audit cu rezerve privind executarea bugetului de stat pentru 2017
Sursa foto:antena3.ro Vizualizari:

Curtea de Conturi a formulat o opinie de audit cu rezerve privind executarea bugetului de stat pentru 2017

Curtea de Conturi a formulat o opinie de audit cu rezerve asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017. Tatiana Cuneţchi, membră a curţii, a declarat, în cadrul unor audieri, organizate de Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe, că aspectele abordate care au stat la baza formulării opiniei cu rezerve se referă la aspecte financiare şi aspecte de conformitate.

Auditul atrage atenţia asupra neasigurării prezentării depline a informaţiei consolidate aferente rapoartelor financiare ale autorităţilor publice centrale şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, acestea neregăsindu-se în formatul şi componenţa Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat, transmite IPN.

Tatiana Cuneţchi a menţionat că, referitor la aspectele financiare, auditul a constatat neconfirmarea prin verificări reciproce cu alţi administratori a veniturilor încasate la bugetul de stat în sumă 926,9 milioane de lei. De asemenea, este vorba despre neasigurarea verificărilor reciproce între Ministerul Finanţelor şi Serviciul Fiscal de Stat privind contribuţiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă de circa 20 de milioane de lei.

Auditul a constatat că au fost efectuate, contrar prevederilor legale, restituirea TVA în contul achitării restanţelor contribuabililor la contribuţiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă totală de 9,1 milioane de lei. Potrivit raportului de audit, se mai constată neînchiderea conturilor trezoreriale cu soldurile mijloacelor intrate temporar în posesie, în sumă totală de 830,6 mii de lei, la şase ministere reorganizate, precum şi limitarea auditorului în posibilitatea verificării, contrapunerii şi confirmării informaţiilor raportate la creanţe, datorii şi situaţii patrimoniale.

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2017, parametrii bugetului de stat au fost precizaţi la venituri în sumă de 33 778,3 milioane de lei şi la cheltuieli – de 37 802,5 milioane de lei, cu un deficit bugetar de 4 024,2 milioane de lei. În urma analizei exerciţiului bugetar, s-a constatat că: încasările la venituri în sumă de 33947,4 milioane de lei sunt cu 169,1 milioane de lei (0,5%) peste nivelul prevederilor bugetare precizate; cheltuielile în sumă de 35479,1 milioane de lei sunt cu 2323,4 milioane de lei (6,1%) sub nivelul cheltuielilor bugetare precizate; deficitul bugetar în sumă de (-1531,7) milioane de lei este cu (-2492,5) milioane de lei (61,9%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive.

În raportul de audit Ministerului Finanţelor i se solicită aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situaţiilor constatate, precum şi luarea de atitudine faţă de autorităţile sau instituţiile bugetare care nu respectă calendarul bugetar, prin prezentarea rapoartelor financiare în modul şi termenele stabilite.
Similare
RECOMANDĂRI