Contractele de privatizare şi concesionare a unor proprietăţi ale statului vor fi supuse unui audit
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Contractele de privatizare şi concesionare a unor proprietăţi ale statului vor fi supuse unui audit

Contractul de privatizare a acţiunilor statului din S.A.”Tutun CTC”, a Î.S. Compania Aeriană ”Air Moldova”, contractul de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău dar şi contractul privind modernizarea Î.S. ”Gările şi Staţiile Auto” vor fi supuse unui audit.

Preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe, Igor Munteanu, va înainta mâine plenului Parlamentului Proiectul de Hotărîre cu privire la auditul conformităţii privind deetatizarea proprietăţii publice şi a privatizării pe anii 2013-2019.  

Potrivit unui comunicat al Comisiei, au fost examinate mai multe privatizări şi concesionări ale proprietăţilor statului, a audiat informaţii de investigaţie jurnalistică cu rezonanţă sporită în societate şi a fost aprobat pentru examinare şi analiză 4 contracte, şi anume:

-Contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor statului din S.A.”Tutun CTC”;

-Contractul de parteneriat public-privat ”Concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău”;

-Contractul de privatizare a Î.S. Compania Aeriană ”Air Moldova”;

-Contractul de parteneriat public ”Privind modernizarea şi eficientizarea activităţii Î.S. ”Gările şi Staţiile Auto”.

Prin această Hotărîre se solicită Curţii de Conturi prezentarea Parlamentului, în termen de 60 zile, a Raportului auditului conformităţii privind deetatizarea proprietăţii publice şi a privatizării pe anii 2013-2019.

Similare
RECOMANDĂRI