Comisia Europeană a aprobat astăzi plata a 14,35 milioane de euro, sub formă de sprijin bugetar pentru Republica Moldova
Vizualizari:

Comisia Europeană a aprobat astăzi plata a 14,35 milioane de euro, sub formă de sprijin bugetar pentru Republica Moldova

Comisia Europeană a aprobat astăzi plata sumei de 14,35 milioane EUR, sub formă de sprijin bugetar, pentru a contribui la realizarea reformelor atât de necesare care sunt continuate de noul guvern al Republicii Moldova. Această asistenţă va sprijini reforma poliţiei, combaterea corupţiei şi a spălării banilor, modernizarea sectorului energetic şi eficientizarea şi transparentizarea finanţelor publice. 

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri privind extinderea, a declarat: „Pachetul de asistenţă adoptat astăzi este dovada angajamentului UE faţă de cetăţenii moldoveni, care au militat cu perseverenţă pentru ca aceste reforme să fie puse în practică. Autorităţile Republicii Moldova şi-au intensificat activităţile întreprinse pentru combaterea eficace a corupţiei şi garantarea independenţei instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor. Îndeplinirea acestor obiective este de o importanţă determinantă dacă se doreşte ca cetăţenii să-şi recapete încrederea şi ca reformele să avanseze la capacitate maximă. Cetăţenii Republicii Moldova se pot baza cu încredere pe sprijinul deplin al UE faţă de acest proces de reforme.” 

Plata efectuată astăzi urmează plăţilor aferente sprijinului bugetar efectuate în iulie 2019 (14,54 milioane EUR), primei tranşe a asistenţei macrofinanciare, anunţată recent (30 de milioane EUR) şi Consiliului de asociere UE-Republica Moldova, desfăşurat la 30 septembrie 2019.

Comisia şi-a reluat în iulie plăţile aferente sprijinului bugetar către Republica Moldova, după ce le-a suspendat timp de doi ani din cauza deteriorării situaţiei statului de drept din această ţară. În urma schimbării guvernului din iunie 2019, autorităţile Republicii Moldova s-au angajat într-un proces de reforme structurale semnificative şi substanţiale, proces care a asigurat condiţiile necesare pentru ca UE să îşi reia sprijinul bugetar şi asistenţa macrofinanciară. 

UE recunoaşte măsurile importante luate de guvern pentru a găsi soluţii la problemele pe care le reprezintă politizarea accentuată a instituţiilor de stat, corupţia şi lipsa de independenţă a sistemului judiciar şi a parchetelor. Prin aceste măsuri, guvernul de coaliţie a răspuns multora dintre preocupările UE evidenţiate deja în Concluziile Consiliului din 26 februarie 2018. S-au înregistrat rezultate pozitive îndeosebi în ceea ce priveşte reformele sistemului electoral, proiectul de lege privind reforma Curţii Supreme de Justiţie şi legislaţia privind Procurorul General. Mai mult, Republica Moldova a solicitat Comisiei de la Veneţia să avizeze aceste proiecte legislative, ceea ce reprezintă un pas înainte. De asemenea, consultările publice îşi păstrează în continuare importanţa. Noul guvern a restabilit, de asemenea, relaţiile cu Fondul Monetar Internaţional (FMI). La 20 septembrie, FMI a încheiat a patra şi a cincea evaluare a programului său cu Moldova.

Comisia Europeană şi Serviciul European de Acţiune Externă vor continua să monitorizeze îndeaproape situaţia politică şi să evalueze îndeplinirea condiţiilor înaintea fiecărei plăţi de sprijin bugetar.

Contextul noului pachet de asistenţă UE:

Suma de 14,35 milioane EUR corespunde plăţilor aferente sprijinului bugetar care vor consolida următoarele trei programe:

Sprijin pentru reforma sectorului energeticcu sprijinul furnizat de UE în cadrul acestui program, Republica Moldova a realizat progrese importante în ceea ce priveşte apropierea legislativă în sectoarele energiei electrice, gazelor naturale şi eficienţei energetice/energiei din surse regenerabile, în conformitate cu Acordul de asociere UE-Moldova. În ceea ce priveşte interconectarea cu reţelele energetice ale UE, construcţia gazoductului strategic Ungheni-Chişinău a progresat, deşi într-un ritm lent. De asemenea, la sfârşitul anului 2018, au fost semnate şi ratificate cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu Banca Europeană de Investiţii acordurile de împrumut pentru interconectarea reţelelor de energie electrică între Moldova şi România. Lucrările pregătitoare iniţiale au fost demarate cu sprijinul UE.

Sprijin pentru reforma poliţiei în Republica Moldova: Acest program UE a sprijinit proiecte-pilot privind poliţia de proximitate, în Chişinău şi în alte oraşe. De asemenea, toate inspectoratele de poliţie au fost echipate cu o reţea securizată de comunicaţii vocale şi de date, care este utilizată în prezent pentru a facilita activităţile poliţieneşti bazate pe informaţii. În al treilea rând, Ministerul Afacerilor Interne a înfiinţat, în cadrul poliţiei, unităţi anticorupţie şi de combatere a spălării banilor, care să promoveze principiul toleranţei zero faţă de corupţie în rândul forţelor de poliţie. 

Sprijin pentru reforma politicii finanţelor publice: cu sprijinul furnizat de UE în cadrul acestui program, Republica Moldova a făcut progrese în privinţa modului de gestionare a finanţelor publice şi şi-a sporit transparenţa pregătirii bugetului. De exemplu, autorităţile au îmbunătăţit accesul publicului la informaţiile bugetare prin elaborarea unui Buget pentru cetăţeni. Acestea au optimizat, de asemenea, controlul şi raportarea cheltuielilor şi au consolidat gestionarea datoriilor. La rândul său, Curtea de Conturi a luat măsuri pentru a îmbunătăţi eficacitatea auditurilor sale şi a asigura o supraveghere mai strictă a execuţiei bugetare.

Similare
RECOMANDĂRI