CNAS a efectuat transferurile pentru toate prestaţiile sociale
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

CNAS a efectuat transferurile pentru toate prestaţiile sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa beneficiarilor că au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale în marime de circa 408,8 mln lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii.

Pentru indemnizaţia de maternitate s-au transferat 50,2  mln lei pentru 1829 beneficiari, iar pentru cea paternală – 1,7 mln lei pentru 367 beneficiari. Pentru indemnizaţia unică la naşterea copilului s-au transferat 21,6 mln lei pentru 2724 beneficiari. Pentru indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani s-au transferat 88,6 mln lei pentru circa 47272 beneficiari. Pentru indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină s-au transferat 996,9 mii lei pentru 1477 beneficiari. Pentru indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani s-au transferat 26,2 mln lei pentru 37660 beneficiari.

Totodată, au fost efectuate transferurile pentru celelalte 14 prestaţii sociale, cum ar fi compensaţii, alocaţii, ajutorul social, ajutorul pentru şomaj, ajutorul pentru perioada rece a anului.

Pentru a primi banii prin intermediul băncii, beneficiarii urmează să se adreseze către instituţia la care a fost deschis contul salarial sau social. În cazul în care beneficiarul nu este deţinător de card, banii pot fi primiţi în orice oficiu poştal, indiferent de locul înregistrării la domiciliu.

Casa Naţională îndeamnă beneficiarii de prestaţii sociale să ridice de la oficiile poştale mijloacele baneşti care li se cuvin. La sfârşitul fiecării luni sumele nesolicitate sunt restituite pe contul corespunzător al CNAS şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune.

Similare
RECOMANDĂRI