Circa 70 la sută din contribuabili au achitat impozitul pe avere în termenul stabilit de lege
Sursa foto:monitorulcj.ro Vizualizari:

Circa 70 la sută din contribuabili au achitat impozitul pe avere în termenul stabilit de lege

Serviciul Fiscal de Stat anunţă că 1552 de persoane din 2287 au achitat impozitul pe avere pentru anul 2017 în termenul stabilit, până la 25 decembrie. Cetăţenilor care nu şi-au onorat obligaţiunile de plată li se vor aplica penalizări pentru fiecare zi de întârziere.

Veniturile din impozitul pe avere a depăşit 28,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă 65,8 la sută din suma totală calculată pentru anul 2017.

Potrivit prevederilor Titlului VI din Codul fiscal al Republicii Moldova, persoanele fizice care dispun de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror valoare este estimată la 1,5 milioane lei şi mai mult, iar suprafaţa totală constituie 120 metri pătraţi şi mai mult, sunt subiecţi ai impunerii cu impozitul pe avere.

În cazul în care o persoană deţine bunuri imobile cu o suprafaţă mai mare de 120 metri pătraţi, dar costul cărora e mai mic de 1,5 milioane, nu achită impozitul pe avere. Şi invers, proprietarul unui imobil cu o valoare de peste 1,5 milioane de lei, dar cu o suprafaţă mai mică, nu este subiect al impunerii impozitului pe avere.

Serviciul Fiscal precizează că din 2287 de subiecţi ai impunerii cu impozitul de avere, care corespund criteriilor stabilite la situaţia din 1 noiembrie 2017, 2075 sau 90,7 la sută din numărul total locuiesc în raza municipiului Chişinău, 67  - în raza zonei de Nord a ţării, 124 – în Centru şi 21 la Sud.

Suma cea mai mare a impozitului pe avere calculat pentru anul 2017 a constituit 107 583,87 lei şi a fost achitată în termenul stabilit de legislaţie.  

Persoanelor care nu au achitat obligaţiile fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislaţie, le vor fi aplicate majorări de întârziere (penalitate, pentru fiecare zi de întârziere), pentru perioada care începe după scadenţa impozitului şi care se încheie în ziua plăţii efective inclusiv.

Similare