Circa 1500 de contracte de locaţiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în prima lună a anului curent
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Circa 1500 de contracte de locaţiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în prima lună a anului curent

Pe parcursul lunii ianuarie 2020 au fost înregistrate 1577 contracte de dare înlocaţiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcţiile deservirefiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile şi drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul lunii ianuarie 2020 la buget au fost încasate venituri în sumă de 2,5 milioane lei, depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 0,7 milioane lei sau o creştere de 38,4 %.

Totodată, pe parcursul lunii ianuarie 2020, SFS a continuat acţiunile de conformare şi verificare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada menţionată au fost înregistrate la SFS 1577 contracte de locaţiune/chirie. Pentru aceeaşi perioadă au fost identificate 523 persoane fizice noi ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislaţiei. 

Totodată, au fost efectuate controale la 55 persoane fizice ce dau în locaţiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăţi de bază – 27,1 mii lei, penalităţi – 1,2 mii lei şi amenzi – 10,1 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poş tal al Republicii Moldova.
Similare
RECOMANDĂRI