Cinci priorităţi ale Băncii Naţionale în supravegherea bancară pentru 2021
Vizualizari:

Cinci priorităţi ale Băncii Naţionale în supravegherea bancară pentru 2021

Banca Naţională se va axa, în 2020, în procesul de supraveghere bancară, pe acele domenii în care pot surveni cele mai mari riscuri, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale pandemiei COVID-19 în următoarea perioadă asupra băncilor.

 Este vorba despre cinci domenii, dintre care: riscul de credit, riscul asociat tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC), guvernanţa internă, managementul riscului şi procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi sistemele de plăţi, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al BNM, transmite IPN.

Potrivit BNM, în contextul pandemiei COVID-19, riscul de credit rămâne a fi un domeniu-cheie al procesului de supraveghere, având în vedere impactul direct al calităţii portofoliului de credite asupra capitalului băncilor. De asemenea, identificarea, măsurarea şi monitorizarea riscului de credit şi al expunerilor în stare de nerambursare este esenţială în cadrul procesului de supraveghere şi în determinarea nivelului real al riscului de credit în sistemul bancar. Supraveghetorii vor atrage o atenţie deosebită practicilor de creditare ale băncilor, pentru a se asigura că acestea continuă a fi solide şi conforme cu reglementările în vigoare şi cu profilul de risc.

Totodată, în contextul crizei pandemice şi al utilizării tot mai frecvente a serviciilor online, există un potenţial de creştere a riscului cibernetic asupra băncilor sau asupra clienţilor acestora, care poate genera pierderi semnificative şi poate afecta reputaţia băncilor. Ţinând cont de aceasta, în anul 2021, Banca Naţională a Moldovei va evalua situaţia în domeniul TIC la băncile licenţiate pentru a determina conformarea acestora cu Regulamentul privind cerinţe minime pentru Sistemele Informaţionale şi de Comunicare ale băncilor şi modul în care acestea gestionează riscurile TIC la care se expun.De asemenea, în baza unui set complex de controale şi evaluări va fi efectuată supravegherea off-site în domeniul TIC ce va permite evaluarea riscurilor TIC la care se expun băncile licenţiate.

Pe parcursul anului 2021, BNM va continua eforturile în vederea asigurării unei supravegheri prudenţiale eficiente. Astfel, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale crizei pandemice, în cadrul procesului SREP, Banca Naţională va utiliza o abordare pragmatică, axată pe analiza capacităţii băncilor de a absorbi impactul potenţial al crizei în timp, cu precădere, pe guvernanţa internă şi modul în care băncile gestionează provocările şi riscurile aferente capitalului. Concomitent, va fi analizată activitatea funcţiilor de control intern în bănci, prin prisma conformării cadrului legal şi cerinţelor de supraveghere, asigurării controlului corespunzător al riscurilor şi existenţa unui proces independent şi eficient de luare a deciziilor în funcţie de necesităţile şi regulile interne ale instituţiilor financiare.

Pentru anul 2021, BNM, în vederea continuării aplicării standardelor internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului îşi va consolida eforturile pentru implementarea eficientă a recomandărilor Comitetului MONEYVAL (Consiliul Europei), urmare a adoptării Raportului de evaluare a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului al Republicii Moldova în cadrul celei de a 5-ea runde de evaluare.

Activitatea de supraveghere a sistemelor de plăţi şi serviciilor de plată în anul 2021 va fi îndreptată spre creşterea siguranţei şi eficienţei acestora în vederea sporirii încrederii utilizatorilor în serviciile de plată şi instrumentele de plată utilizate, inclusiv pornind de  la acţiunile consemnate în Conceptul privind dezvoltarea domeniului de plăţi din Republica Moldova, aprobat de Banca Naţională în anul 2020.

Banca Naţională precizează că va asigura implementarea tuturor acţiunilor planificate din contul bugetului propriu.
 
Similare
RECOMANDĂRI