Cele trei bănci implicate în frauda bancară au achitat peste 2000 de milioane de lei din creditul de urgenţă, în luna octombrie
Vizualizari:

Cele trei bănci implicate în frauda bancară au achitat peste 2000 de milioane de lei din creditul de urgenţă, în luna octombrie

Banca Naţională a compilat datele pentru luna octombrie ale Băncii de Economii S.A., B.C. „UNIBANK” S.A. şi BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. privind încasările acestor bănci în proces de lichidare şi achitările efectuate către Ministerul Finanţelor. Astfel, la 31 octombrie, rambursările totale cumulative la creditul de urgenţă au constituit 2 368,4 milioane lei.

Anul trecut, la aceeaşi dată, suma respectivă a fost de 1 713,4 milioane lei, se arată într-un comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei.

Procesul de lichidare a băncilor menţionate este supravegheat de Banca Naţională, care urmăreşte ca acestea să valorifice activele disponibile în termene restrânse şi să obţină contravaloarea lor maximă.
 

Banca Naţională a Moldovei manifestă deschidere maximă în conlucrarea cu organele de anchetă oferind materialele necesare pentru investigarea circumstanţelor aferente fraudei bancare, în susţinerea mersului anchetei, ale căror rezultate se aşteaptă. Astfel, BNM sprijină efortul de recuperare a mijloacelor băneşti sustrase şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate.

Banca Naţională a Moldovei este angajată într-un proces amplu de reformare a sectorului bancar pentru a nu admite asemenea fraude în viitor. În acest sens, au fost şi sunt în continuare întreprinse multiple măsuri: monitorizarea continuă a calităţii acţionariatului băncilor şi îngrădirea accesului în sistem a acţionarilor neconformi, implementarea celor mai bune practici ale guvernării corporative cu responsabilizarea personală a conducătorilor băncilor, modificarea regimului expunerilor mari pentru a nu permite plasamente exagerate la alte bănci şi limitarea normelor expunerilor fată de persoanele afiliate băncilor.

De menţionat în acest sens este şi punerea în aplicare a unui cadru modern de reglementare şi a unui proces de supraveghere bazată pe risc, care să permită depistarea timpurie a deficienţelor şi a riscurilor băncilor,  implementarea registrului de credit care impune raportarea zilnică a creditelor mai mari de 1% de capital chiar de la etapa depunerii cererii etc.

În acelaşi timp, au fost introduse instrumente noi, de intervenţie timpurie şi rezoluţie bancară, care permit salvgardarea instituţiilor bancare de la etape mai timpurii de manifestare a problemelor fără apel la banii publici.

Totodată, au fost revizuite cerinţele calitative şi cantitative faţă de capitalul băncilor, introduse instrumente menite să sporească stabilitatea financiară a întregului sistem bancar şi a fost promovată majorarea plafonului de garantare a depozitelor pană la 50 de mii lei.

Aceste şi alte măsuri vin să confirme asumarea şi realizarea de către Banca Naţională a angajamentelor de sanare şi reformare a sistemului bancar, de modificare a cadrului legal, dar şi de sporire a nivelului profesional în sistem pentru neadmiterea unor fraude similare pe viitor, iar cea mai sigură garanţie contra crizelor şi fraudelor bancare rămâne independenţa şi profesionalismul băncii centrale, se arată în comunicat.

Similare
RECOMANDĂRI