Cantitatea mărfurilor transportate în 2017 s-a majorat cu 23,8%
Sursa foto:Independent Vizualizari:

Cantitatea mărfurilor transportate în 2017 s-a majorat cu 23,8%

Anul trecut, volumul mărfurilor transportate de întreprinderile de transport, feroviar, auto, fluvial şi aerian a crescut cu 23,8%, comparativ cu anul 2016, constituind 17,3 milioane tone. Pentru prima dată în ultimii 4 ani volumul mărfurilor transportate pe cale feroviară a înregistrat creşteri.

Potrivit datelor Direcţiei politici economice şi mediul de afaceri a Ministerului Economiei şi Infrastructurii, pe parcursul anului 2017, a crescut volumul mărfurilor transportate aerian de 2,2 ori,  feroviar – cu circa 38%, rutier - cu 19,3%. Totodată, a fost atestată o diminuare cu 0,6% a volumului mărfurilor transportate fluvial.

Creşterea volumului mărfurilor transportate a fost determinată de ameliorarea situaţiei economice înregistrată în anul 2017, inclusiv majorarea volumului exportului şi importului de mărfuri, precum şi de majorarea volumului mărfurilor tranzitate.

Numărul pasagerilor transportaţi cu toate tipurile de transport înregistrează descreşteri, cu excepţia transportului aerian, care a crescut cu 45,4%. În schimb, numărul pasagerilor transportaţi pe căi rutiere, fluviale şi feroviare a scăzut cu 1,8%, 6,1% şi, respectiv, cu 20,4%. 

Sectorul transportului rutier este relativ competitiv şi stabil comparativ cu alte sectoare din domeniu. Circa 71% din volumul total de mărfuri şi circa 97% din numărul total al pasagerilor sunt transportaţi cu mijloace de transport rutier. În anul 2017 volumul mărfurilor transportate cu acest mijloc de transport a constituit 12,3 milioane tone, cu 19,3% mai mult faţă de anul precedent. Totodată, anul trecut, numărul pasagerilor care s-au folosit de transportul auto (autobuze şi microbuze) a fost de circa 100,3 milioane pasageri, cu 1,8% mai mic faţă de anul 2016.

În opinia specialiştilor Ministerului Economiei şi Infrastructurii, pe parcursul anului 2017, transportul de mărfuri pe cale feroviară s-a revigorat, iar transportul de pasageri stagnează evoluţia sectorului. Astfel, pentru prima dată în ultimii 4 ani volumul mărfurilor transportate pe cale feroviară a înregistrat creşteri, în 2017 fiind transportate 4,8 milioane tone de mărfuri, sau cu 38% mai mult faţă de 2016.

Transportul aerian devine tot mai atractiv, în special, pentru pasageri, înregistrând ritmuri de creştere impunătoare. Numărul persoanelor care au utilizat transportul aerian în 2017 a constituit 1,6 milioane pasageri, fiind în creştere cu 45,4%, comparativ cu anul 2016. Totodată, creşteri duble înregistrează volumul mărfurilor transportate pe cale aeriană, deşi cantitatea acestora este încă neînsemnată la nivel naţional.

În sectorul naval se înregistrează stagnare. În anul 2017, volumul mărfurilor transportate a fost de 134,8 mii tone, fiind în descreştere cu 0,6%, comparativ cu anul 2016.

Similare
RECOMANDĂRI