BNM: O persoană juridică, obligată să înstrăineze acţiunile deţinute în capitalul unei bănci din ţară
Vizualizari:

BNM: O persoană juridică, obligată să înstrăineze acţiunile deţinute în capitalul unei bănci din ţară

O persoană juridică a dobândit indirect - prin intermediul controlului asupra altei persoane juridice care este acţionar al B.C. „ENERGBANK” S.A. - o deţinere calificată în capitalul social al acestei bănci fără a dispune de aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, în cadrul unei şedinţe, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a constatat acest fapt, precum şi încălcarea prevederilor Legii nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Respectivului acţionar i-a fost suspendat exerciţiul unor drepturi şi anume: de vot, de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidaţi pentru membrii organului de conducere, de a primi dividende.

Urmare deciziei BNM, acţionarul trebuie, conform legii, să înstrăineze acţiunile deţinute în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A.

De menţionat că BC „ENERGBANK” S.A. va continua să activeze în regim normal şi să presteze toate serviciile, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozitele, de creditare şi decontări.

Similare
RECOMANDĂRI