Bilanţul Serviciului Fiscal pentru 2020: Domeniile cu ce mai înalt risc de neconformare fiscală
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Bilanţul Serviciului Fiscal pentru 2020: Domeniile cu ce mai înalt risc de neconformare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat a întreprins, pe parcursul anului 2020, acţiuni de acumulare a probelor privind nedeclararea veniturilor de către persoanele fizice ce practică activitatea ilicită de transport internaţional de pasageri.

Astfel, au fost examinate 344 dosare contravenţionale parvenite de la Agenţia Naţională Transport Auto privind transportul de persoane şi colete în traficul internaţional, în urma cărora SFS a întocmit 121 procese verbale contravenţionale şi a aplicat amenzi în sumă de 118 mii lei.

De asemenea, au fost iniţiate controale privind veniturile nedeclarate de către 8 persoane fizice (şoferi). Ca rezultat, în cazul a 4 persoane fizice au fost calculate suplimentar la buget obligaţii fiscale în sumă totală de 286 mii lei, iar 3 persoane fizice s-au conformat voluntar prevederilor legale şi au depus declaraţia privind impozitul pe venit pentru anul 2019, declarând venit impozabil în sumă totală de 425 mii lei şi impozit pe venit spre plată în sumă de 50 mii lei.

Totodată, faţă de o persoană fizică acţiunile de verificare privind determinarea venitului obţinut din activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2019 sunt în derulare.

Menţionăm că SFS va asigura în continuare monitorizarea segmentelor economiei naţionale cu un risc înalt de neconformare fiscală, în scopul preîntâmpinării posibilelor cazuri de prejudiciere a bugetului de stat, precum şi aplicarea măsurilor de conformare voluntară şi/sau forţată, corespunzător riscurilor evaluate şi atribuţiilor stabilite de legislaţie.

În vederea evitării situaţiilor de sancţionare, autoritatea fiscală recomandă conformarea la prevederile legislaţiei în vigoare.

Similare
RECOMANDĂRI