Banca Naţională a Moldovei a menţinut rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Banca Naţională a Moldovei a menţinut rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a mai decis să se menţină ratele de dobândă: la creditele overnight la nivelul actual de 9.5% anual; la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5% anual.

Totodată, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0% din baza de calcul şi norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul. Decizia a fost luată în baza celor mai recente analize macroeconomice şi a ajustării prognozei inflaţiei pe termen scurt şi mediu pe fondul impactului propagării impulsurilor anterioare de politică monetară asupra inflaţiei.

Aceste analize au confirmat, în mare parte, valabilitatea prognozei BNM, publicate în luna noiembrie 2017, precum şi a asumărilor şi ipotezelor care au stat la baza acesteia. Totodată, creşterea economică în trimestrul III 2017 a înregistrat un nivel de 5.4 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent – o creştere superioară celei aşteptate. Această creştere a fost susţinută, preponderent, de cererea agregată şi de performanţa din sectorul agricol. Cu toate acestea, conform ajustării curente a prognozei, activitatea economică urmează să evolueze sub nivelul său de echilibru. În perioada ulterioară, cererea agregată va fi determinată de deciziile cu privire la salarizare, indexare şi valorizare anticipată a pensiilor.

De menţionat că inflaţia anuală în luna noiembrie 2017 a început trendul descendent asociat ultimei prognoze a BNM. În contextul lipsei devierilor pronunţate a asumărilor de la această prognoză, rata anuală a inflaţiei va reveni în cadrul intervalului de variaţie a ţintei de 5.0 procente anual în trimestrul I 2018. În perioadele ce urmează, configurarea politicii monetare se va efectua în funcţie de tendinţele asociate procesului inflaţionist. Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 ianuarie 2018.

De menţionat că, până în prezent, BNM a redus două luni consecutive rata de bază cu 0,5 pp, iniţial de la 7,5 la sută la 7 la sută annual, după care de la 7% la 6,5% anual. 
Similare