Avocatul Poporului susţine ideea instituirii funcţiei de Ombudsman al antreprenorilor, însă ca o entitate separată
Sursa foto:ombudsman.md Vizualizari:

Avocatul Poporului susţine ideea instituirii funcţiei de Ombudsman al antreprenorilor, însă ca o entitate separată

Avocatul Poporului susţine ideea instituirii funcţiei de Ombudsman pentru drepturile antreprenorilor, dar nu în cadrul oficiului avocatului poporului. Mihail Cotorobai susţine că, autorităţile nu au înţeles până acum mesajul său transmis odată cu aprobarea de către Guvern a unui proiect de lege în acest scop, dar şi motivele care l-au determinat să se pronunţe împotriva iniţiativei date.

Ieri, pe numele Avocatului Poporului a venit un mesaj semnat de ministrul Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi (Scrisoarea parvenită din Ministerul Economiei şi Infrastructurii), în care se invoca mai multe argumente în favoarea necesităţii de a crea instituţia de ombudsman (avocat) în domeniul activităţii de afaceri. Se menţionează, printre altele, că acest lucru este prevăzut în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023,  că există „factori care determină cheltuieli nejustificate şi obstrucţionează nejustificat mediul de afaceri, din perspectiva sistemului administrativ public” şi că Ombudsmanul pentru drepturile antreprenorilor urmează să contribuie la soluţionarea acestor probleme deoarece „în pofida faptului că, în ultimii ani, Guvernul a elaborat şi implementat mai multe documente de politici care au avut misiunea realizării reformei cadrului de reglementare a mediului de afaceri, impactul aşteptat al reformelor nu a fost pe deplin materializat”. De asemenea, s-a făcut trimitere la experienţa altor state în care o atare entitate există şi funcţionează eficient.

„Ceea ce reprezentanţii  Ministerului Economiei şi Infrastructurii au evitat cu bună ştiinţă sau din necunoaştere să menţioneze  este faptul că  nu există state în care Ombudsmanul pentru business activează în cadrul unei Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului. Aceasta împrejurare – propunerea incorporării funcţiei în cauză cu o subdiviziune specializată în cadrul Oficiului Avocatului Poporului – şi constituie motivul dezacordului exprimat de către Avocatul Poporului cu iniţiativa dată”, spune Avocatul Poporului.

Ombudsmanul spune că funcţia de Avocat  pentru drepturile antreprenorilor a şi fost concepută din start ca o entitate separată, dar un atare proiect de lege nu a fost susţinut de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, care au pledat pentru  încadrarea acestuia  în Oficiul Avocatului Poporului.

„Propunerea în cauză este însă total neinspirată deoarece Avocatul Poporului (Ombudsmanul) are un alt mandat – de a apăra drepturilor şi libertăţile fundamentele ale omului din Republica Moldova, inclusiv  de eventualele abuzuri ale  mediului de afaceri”.

Mihail Cotorobai declară că regretă faptul că persoane decidente şi membrii echipelor acestora  cunosc insuficient misiunea şi atribuţiile Avocatului Poporului, motiv din care sunt lansate iniţiative nechibzuite care pot să conducă la afectarea funcţionalităţii Instituţiei Naţionale pentru Drepturile Omului din Moldova şi nu se vor solda cu efectele aşteptate de sectorul de business.

Avocatul Poporului reafirmă că situaţia în cauză putea să fie evitată, daca ar fi existat un dialog normal între Oficiul Avocatului Poporului şi autorităţi şi ar fi respectate normele legale cu privire la transparenţa decizională, procedura de elaborarea a documentelor. 

Mihail Cotorobai îşi exprimă speranţa că deputaţii din Parlament vor ţine cont de argumentele sale, iar în cazul în care acestea nu vor fi luate în calcul, vor fi mai convingătoare avizele prezentate de către experţii internaţionali ale căror opinii pe marginea proiectului de lege vizat au fost solicitate de către Oficiul Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului se adresează repetat către deputaţii din Legislativ cu îndemnul să suspende examinarea şi votarea proiectului de lege care prevede instituirea funcţiei de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor în cadrul Oficiului Avocatului Poporului până la obţinerea expertizării internaţionale a documentului vizat.

Similare
RECOMANDĂRI