Avertizări, suspendări de drepturi, dar şi ridicarea unui regim de supraveghere. Acţiunile BNM faţă de sectorul bancar, în primul trimestru 2019
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Avertizări, suspendări de drepturi, dar şi ridicarea unui regim de supraveghere. Acţiunile BNM faţă de sectorul bancar, în primul trimestru 2019

Banca Naţională a Moldovei pe parcursul trimestrului I a continuat implementarea agendei reformelor în sectorul bancar, în special procesul de transparentizare a acţionariatului bancar în scopul protejării deponenţilor şi clienţilor băncilor. Potrivit BNM, continuarea aplicării cu fermitate a eforturilor Băncii Naţionale are loc în scopul consolidării sectorului bancar, stabilirii unei guvernanţe corporative solide pentru menţinerea stabilităţii financiare şi susţinerea creşterii economice. 

La situaţia din 31.03.2019 în Republica Moldova activau 11 bănci licenţiate de Banca Naţională a Moldovei. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate modificări esenţiale în structura acţionarilor unor bănci (la B.C. ,,VICTORIABANK” S.A., la B.C. ”EXIMBANK” S.A, la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.), proces care continuă şi în trimestrul I 2019.
 

Acţiunile Băncii Naţionale a Moldovei referitor la două cele mai mari bănci (BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. şi BC „MOLDINDCONBANK” S.A.)

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Pe data de 04 aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a ridicat regimul de supraveghere intensivă a BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. şi a revocat măsurile prescrise în perioada supravegherii speciale. 

Decizia a fost luată după ce s-a constatat că banca asigură transparentizarea structurii acţionariatului, urmare achiziţionării a 41,09% din capitalul social al băncii de către HEIM PARTNERS LIMITED, format dintr-un consorţiu internaţional de investitori: BERD, Invalda INVL, Horizon Capital. În acelaşi timp, din 21.03.2019 a început exercitarea mandatului Consiliului BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în componenţa aleasă prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii din 22.11.2018.

BC „Moldindconbank” S.A.

BC „MOLDINDCONBANK” S.A. rămâne sub regim de intervenţie timpurie.

În scopul neadmiterii riscurilor excesive, activitatea BC „MOLDINDCONBANK” S.A. sub regimul de intervenţie timpurie este monitorizată zilnic de către Banca Naţională. Respectiv, sunt examinate situaţiile financiare ale acestei bănci, tranzacţiile, ordinele de zi ale şedinţelor organelor de conducere etc.

Regimul de intervenţie timpurie asupra BC „Moldindconbank” S.A. a fost aplicat în octombrie 2016, urmare constatării de către BNM a activităţii concertate a unui grup de persoane care a achiziţionat şi a deţinut o cotă substanţială în capitalul social al băncii în mărime de 63,89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Regimul de intervenţie timpurie asupra BC „Moldindconbank” S.A. este menţinut până în prezent.

Conform legislaţiei, acţiunile menţionate urmau a fi înstrăinate în termenele stabilite. Deoarece nu au fost vândute, în ianuarie 2018 acestea au fost anulate, fiind emise de către bancă acţiuni noi în mărime de 63,89% din capitalul social al băncii, care au fost expuse spre vânzare pentru o perioadă de trei luni ca pachet unic la preţul iniţial stabilit de către o companie de audit internaţională. Termenul de vânzare a fost prelungit de câteva ori, ultima prelungire cu încă trei luni a fost adoptată prin decizia Comitetului executiv al Băncii Naţionale din 18.01.2019.

În ianuarie 2019 a fost adoptată hotărârea Comitetului executiv al BNM privind aprobarea prealabilă pentru achiziţionarea de către achizitorului potenţial „Doverie –invest” S.A. din Bulgaria a deţinerii calificate în mărime ce atinge sau depăşeşte nivelul de 50% în capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A.

În luna februarie 2019, s-a efectuat tranzacţia de vânzare-cumpărare a pachetului unic de acţiuni nou-emise de către BC „Moldindconbank" S.A., în urma căreia, la data de 21.02.2019 Agenţia Proprietăţii Publice a achiziţionat şi înregistrat dreptul de proprietate asupra pachetului de 3 173 751 acţiuni, ceea ce constituie 63,89% din capitalul social al BC „Moldindconbank" S.A. Ulterior, la 18.03.2019, în cadrul licitaţiei desfăşurate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori, compania „Doverie-Invest” S.A. din Bulgaria, a achiziţionat 3 173 751 acţiuni ale B.C. „Moldindconbank” S.A., ca pachet unic, la valoarea totală de 764 048 815,74 lei, expuse la vânzare de Agenţia Proprietăţii Publice. Înregistrarea drepturilor de proprietate asupra acţiunilor respective s-a realizat la data de 22.03.2019, astfel, „Doverie-Invest” S.A. devenind acţionar majoritar cu o deţinere calificată de 63,89% în capitalul băncii.

Ulterior, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a decis prelungirea pentru o perioadă de şase luni, începând cu data de 20 aprilie 2019, a mandatelor administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A. având în vedere necesitatea asigurării administrării continue, neîntrerupte şi prudente a băncii în perioada de desemnare şi aprobare, conform statutului şi legislaţiei, a organelor de conducere statutare ale acesteia.

BC „Moldindconbank” S.A. activează în regim normal şi prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozite, de creditare şi decontări.

Acţiunile Băncii Naţionale a Moldovei faţă de alte bănci

Urmare desfăşurării procesului de transparentizare a acţionariatului bancar, Comitetul executiv al BNM la 11.01.2019 a adoptat două decizii privind „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. şi BC „ENERGBANK” S.A.

Astfel, referitor la „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., Banca Naţională a constatat că un grup de acţionari acţionează concertat în raport cu banca şi au achiziţionat şi posedă o deţinere calificată (cotă substanţială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15%, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, încălcându-se prevederile Legii privind activitatea băncilor. Ca urmare, Banca Naţională a suspendat exerciţiul unor drepturi ale acestor acţionari (drepturile de vot, de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi de a primi dividende). Acţionarii în cauză urmau să înstrăineze acţiunile lor în termenele prevăzute de legislaţie.

Referitor la BC „ENERGBANK” S.A., Banca Naţională a constatat, de asemenea, activitatea concertată a unui grup de acţionari cu deţinere calificată în mărime de 52,55% în capitalul băncii, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, faţă de acest grup de acţionari fiind luată decizia privind suspendarea exerciţiului unor drepturi ale acestor acţionari. Acţionarii în cauză, în termen de 3 luni urmau să înstrăineze acţiunile deţinute în capitalul social al BC „ENERGBANK” S.A.

De asemenea, în rezultatul evaluării efectuate de către Banca Naţională, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a decis la 11.01.2019 aplicarea măsurilor în vederea suspendării exercitării unor drepturi aferente acţiunilor unui deţinător direct de deţinere calificată în mărime de 3,98% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A., pentru nerespectarea de către acesta a cerinţelor privind adecvarea şi soliditatea financiară, prevăzute la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 6.10.2017. Acţionarul vizat urma, în termenii prevăzuţi de legislaţie să înstrăineze acţiunile deţinute în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A.

Astfel, luând în considerare mărimea pachetului de acţiuni ce depăşeşte 50% din capitalul băncii, BNM a dispus în privinţa BC „ENERGBANK” S.A. aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie în conformitate cu Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor. O parte din membrii organului de conducere al băncii, rămas în funcţie, a fost completată cu administratori temporari desemnaţi de BNM în scopul asigurării unei guvernanţe prudente a activităţii băncii în perioada de soluţionare a deficienţelor identificate în structura de proprietate a băncii.

La 21.02.2019, Comitetul executiv al BNM a decis aplicarea măsurilor în vederea suspendării exercitării unor drepturi aferente acţiunilor unui deţinător direct de deţinere calificată în mărime de 9,6% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A. pentru nerespectarea de către acesta a cerinţelor privind adecvarea şi soliditatea financiară, prevăzute de art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. Acţionarul cu deţinerea menţionată urmează în termen de 3 luni şă înstrăineze acţiunile sale.

Ulterior, în luna aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a decis prelungirea cu trei luni a termenului de înstrăinare de către acţionari a acţiunilor B.C. „ENERGBANK” S.A. şi, respectiv, ale „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Pe parcursul trimestrului I 2019 câteva bănci (B.C. ”EuroCreditBank” S.A., B.C. ”EXIMBANK” S.A, BC ”ProCredit Bank” S.A.) au fost sancţionate cu avertisment urmare a controalelor tematice şi complexe efectuate de BNM. Astfel, avertismentele au fost aplicate faţă de B.C. ”EuroCreditBank” S.A. ca rezultat al controlului tematic în vederea evaluării adecvării sistemelor informaţionale şi continuităţii activităţii, iar faţă de B.C. ”EXIMBANK” S.A. şi BC ”ProCredit Bank” S.A.- urmare a nerespectării unor cerinţe ale legislaţiei, precum şi a deficienţelor constatate în cadrul de administrare, ş.a.

Astfel, băncile urmează să înlăture toate neajunsurile depistate în cadrul controalelor pe teren.

Similare
RECOMANDĂRI