Audit: Situaţiile financiare ale Ministerului Sănătăţii atestă denaturări semnificative şi permanente
Sursa foto:zdg.md Vizualizari:

Audit: Situaţiile financiare ale Ministerului Sănătăţii atestă denaturări semnificative şi permanente

Situaţiile financiare consolidate ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale întocmite la 31 decembrie 2017 au fost supuse unui audit. Ca urmare, Curtea de Conturi a constatat că situaţiile financiare consolidate nu prezintă o imagine fidelă şi veridică, fiind însoţite de denaturări semnificative şi permanente, atât în cadrul Ministerului, cât şi în cadrul instituţiilor din subordine. Raportul auditului a fost examinat în cadrul şedinţei din 5 iulie a Curţii de Conturi.

IPN scrie că probele de audit au fost acumulate în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi 28 de instituţii din subordine şi în care ministerul este fondator. Auditul a constatat că situaţiile financiare consolidate nu prezintă o imagine fidelă şi veridică, fiind însoţite de denaturări semnificative şi permanente, determinate de mai mulţi factori. Printre aceştia se numără neluarea în evidenţă a terenurilor aflate în folosinţă (34,7 milioane de lei) şi a altor active administrate (88,3 milioane de lei), diferenţe ale valorii imobilelor, comparativ cu valoarea cadastrală (36 milioane de lei), menţinere în evidenţă a bunurilor care nu funcţionează, sunt demolate sau asupra cărora instituţia nu deţine drepturi (16,1 milioane de lei).

De asemenea, se menţionează denaturarea elementelor bilanţului contabil, exprimate prin nerespectarea normelor metodologice de atribuire la conturi contabile a mijloacelor fixe şi a materialelor (23,7 milioane de lei), precum şi a creanţelor sau datoriilor (0,1 milioane de lei). Un alt aspect constatat ţine de diminuarea valorii patrimoniului public, dat fiind faptul că instituţiile din subordine nu au estimat conform valoarea activelor la intrarea acestora în posesie (5,2 milioane lei), dar şi de admiterea erorilor la calcularea deprecierii activelor şi a cheltuielilor aferente (2,5 milioane de lei. Este vorba şi despre nerespectarea cerinţelor şi mecanismului de înregistrare, evidenţă a patrimoniului public (21,6 milioane de lei), precum şi de justificare documentară a consumului cu trecere la cheltuieli a unor bunuri (0,1 milioane de lei) etc.

Denaturările constatate anterior de Curtea de Conturi la trei instituţii din subordinea MSMPS, neremediate până la raportarea anuală a situaţiilor financiare, au afectat semnificativ situaţiile consolidate raportate la 31 decembrie 2017 – cu 43,4 milioane de lei. Natura permanentă a abaterilor şi raportarea neveridică a datelor au argumentat emiterea opiniei contrare asupra situaţiilor financiare consolidate ale MSMPS, întocmite la 31 decembrie 2017.
Similare
RECOMANDĂRI